Студенти магістратури отримали завдання з практики

7 грудня 2018

На факультеті соціальної та психологічної освіти 6 грудня 2018 р. для студентів, які здобувають освітній ступінь «магістр», відбулася настановча конференція з практики.

Практика магістрантів спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану та здійснення підбору матеріалу для виконання кваліфікаційного дослідження.

Заступник декана з організації практичної підготовки, к. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О. повідомила студентів про терміни і тривалість практики. Наголошено також було на необхідності вчасної подачі матеріалів практики та особливостях процедури захисту виробничої практики.

Методисти (д. пед. н., проф., проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Кочубей Т. Д., к. психол. наук, доц., доц. кафедри психології Діхтяренко С. Ю., к. психол. наук, доц., доц. кафедри психології Данилевич Л. А., к. пед. наук, доц., доц. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Гагарін М. І. та к. пед. наук, доц. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Прищепа С. М.) ознайомили студентів із змістом та завданнями кожного змістового модулю практики.

Керівники практики зазначили, що магістранти зобов’язані вести індивідуальну документацію, яка по завершенню проходження практики подається на перевірку керівнику. Значна увага була приділена висвітленню вимог, що висуваються до оформлення матеріалів практики. Під час конференції студентів також ознайомили з критеріями оцінювання практики. Методисти також акцентували увагу на необхідності дотримуватися правил з техніки безпеки.


Фото новини: