Студенти І курсу вивчали основні положення Кодексу академічної доброчесності

21 лютого 2020

Триває реалізація проекту «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» у межах програми «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів» Британської Ради.

На факультеті соціальної та психологічної освіти студенти першого курсу вивчали основні положення Кодексу академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сім студентських команд в інтерактивній формі демонстрували принципи академічної доброчесності, задекларовані в Кодексі: законності, справедливості, взаємної довіри та взаємодопомоги, поваги, відповідальності, компетентності й професіоналізму, прозорості.

Водночас студенти  крізь призму свого бачення працювали над розробкою «Кодексу академічної доброчесності очима студентів».

P.S.

«Ми, студенти, професорсько-викладацький колектив, адміністрація та співробітники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, усвідомлюючи важливість дотримання етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, ухвалюємо цей Кодекс академічної доброчесності й зобов’язуємося слідувати йому».