Студентська наукова робота – важливий складник університетської освіти

20 травня 2020

Науково-дослідна робота студентів в умовах сьогодення є важливим складником університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи, залучає талановиту молодь до науково-дослідної роботи кафедр, сприяє вихованню та підготовці молодих учених.

Студенти факультету соціальної та психологічної освіти під керівництвом викладачів активно залучаються до наукової складової здобуття освіти: є членами науково-дослідних лабораторій та учасниками конференцій, семінарів, конкурсів, проєктів, фестивалів різних рівнів.

Як перспективні дослідники долучаються до розробки тематичних планів наукової інфраструктури факультету, а саме: Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України); науково-дослідних лабораторій «Педагогічного краєзнавства Черкащини» та «Вдосконалення майстерності майбутнього психолога імені А.І. Кагальняк»; науково-практичного центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів», Гендерного центру, Центру родинного виховання, школи передового досвіду «Школа соціальних знань», центру психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт».

Власні дослідження із соціально-психологічної та педагогічної проблематики проводять Студентська соціально-психологічна служба, національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія», психологічний клуб «Становлення», молодіжний центр «Start».

Теоретичні напрацювання студенти мають можливість апробувати у межах реалізації Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення спільно з ДП УДЦ «Молода гвардія» через створення майданчика соціально-педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу, а також роботи Центру дозвілля та відпочинку дітей шкільного віку «Барвограй» спільно з управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та ін.

На факультеті функціонує Рада молодих учених та Студентське наукове товариство як творчий осередок формування наукової еліти факультету. СНТ сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів факультету; допомагає у забезпеченні глибокого вивчення й освоєння дисциплін навчального плану; заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті університету; сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців.

Діють 48 наукових гуртків та проблемних груп. Тематика студентських наукових досліджень представлена у контексті наукових тем кафедр та науково-дослідних робіт.

Студенти факультету – активні учасники всеукраїнських конкурсів наукових робіт, студентських олімпіад, де постійно засвідчують високий навчально-методичний та науковий рівень підготовки фахівців, отримуючи перемоги та призові місця.

У 2019 році студенти факультету здобули перемоги у конкурсах різного рівня:

−  ІІІ місце у VІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських та учнівських наукових робіт зі соціальної педагогіки/соціальної роботи (Житомирський національний університет імені Івана Франка), Компанієць Микола − студент ІІ курсу. Наукові керівники: доктор педагогічних наук, доцент Кравченко О. О., викладач Войтовська А. І.;

− ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота», Калюженко Аліна − студентка ІІ курсу. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач
Левченко Н. В.;

− ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей «Актуальні проблеми інклюзивної освіти», Чупіна Катерина – магістрантка. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Кравченко О. О.;

− І місце у конкурсі стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі України», Чупіна Катерина − магістранка. Керівник: доктор педагогічних наук, доцент Кравченко О. О.;

− ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань «Педагогічна та вікова психологія», Цихоня Світлана − магістранка. Керівник: кандидат психологічних наук, доцент
Шеленкова Н. Л.;

− ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія», Варивода Андрій – студент ІІ курсу. Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Данилевич Л. А.;

− III місце у III Всеукраїнсьому студентському турнірі з філософії, член команди студент ІІ курсу Варивода Андрій. Керівник: доценти Фуркало В. С. та Фуркало В. І.

У 2019 р. факультет став базовим у проведенні обласного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я від А до Я» за підтримки Черкаської обласної державної адміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради. Серед закладів освіти міста Умань студенти факультету продемонстрували гідні результати (Біленко Анжеліка, Варивода Андрій, Компанієць Микола, Песоцька Юлія, Кравченко Анна).

Тематика наукових досліджень студентів пов’язана із впровадженням інноваційних освітніх та соціально-виховних форм роботи: фестивалі, конкурси, заходи тощо: міський конкурс соціальних проєктів серед учнівської та студентської молоді «RAZOM»; фестиваль соціально-психологічних театрів «Почуй! Побач!», студентський конкурс відеороликів «Здійсни мрію», конкурс професійної майстерності «Соціальний працівник майбутнього», конкурс студентських проєктів з інклюзивного туризму «Подорожуємо без бар’єрів», конкурс студентських відеороликів з питань академічної доброчесності, інсценізація казок В. О. Сухомлинського на соціально-психологічну проблематику тощо.

З 2020 р. студенти долучаються до розробки науково-дослідної теми за кошти держбюджету: «Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 0119U103978).

Важливим принципом упровадження науково-дослідної роботи є додержання академічної доброчесності. У 2019 р. студенти факультету соціальної та психологічної освіти університету взяли участь у проєкті «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій у студентів» від Британської Ради та виграли грант на впровадження курсу «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах ЗВО».

Дієва інфраструктура та напрями наукової роботи сприяють науково-дослідній діяльності студентства факультету соціальної та психологічної освіти, забезпечують системний підхід до підготовки затребуваних фахівців для потреб регіону, які здатні надавати кваліфіковану допомогу вразливим категоріям населення задля покращення якості їхнього життя та добробуту, на засадах принципів соціальної справедливості, дотримання прав людини, колективної відповідальності та поваги.

Оксана Кравченко, доктор педагогічник наук,
декан факультету соціальної та психологічної освіти


Фото новини: