Студентська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та організаційні засади запровадження європейських стандартів вищої освіти»

24 жовтня 2018

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова діяльність в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

23 жовтня 2018 року було проведено студентську науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічні та організаційні засади запровадження європейських стандартів вищої освіти». До участі у конференції запрошувались члени студентського наукового товариства та викладачі, а також студенти факультету та усі бажаючі. Робоча мова конференції – українська. Після проведення конференції був опублікуваний збірник з  тезами доповідей.

Напрямками роботи конференції були:

  • Психологічні засади запровадження європейських стандартів вищої освіти;
  • Педагогічні засади запровадження європейських стандартів вищої освіти;
  • Організаційні засади запровадження європейських стандартів вищої освіти.

Доповідачами були:

  • Кравченко Анна, студентка 33 групи факультету соціальної та психологічної освіти.«ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ».
  • Новак Анастасія, студентка 35 групи факультету соціальної та психологічної освіти. «ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА».
  • Олійник Яна, студентка 22 групи факультету соціальної та психологічної освіти. «РОЗВИТОК МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ».
  • Сухота Наталія, студенткa I курсу П\12 групи факультету соціальної та психологічної освіти.«ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ПСИХОЛОГА».
  • Тодоровська Олена, студентка 42 групи факультету соціальної та психологічної освіти. «ОБРАЗ ВИКЛАДАЧА ЗВО У ВІЗІЇ СТУДЕНТІВ».
  • Хмара Вероніка, студентка 22 групи факультету соціальної та психологічної освіти. «БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ».

Конференція пройшла на високому рівні, всі доповідачі гідно представили свої  роботи.

Наукове товариство факультету


Фото новини: