Фестиваль із психології «Психологія в моєму житті»

Мета:

– внесення позитивних зміни у взаємини між батьками й дітьми, налагодження стосунків у родині, заснованих на довірі та безумовному сприйнятті один одного,  повазі  до  поглядів та цінностей кожного члена сім’ї;

– руйнування негативних установок, уявлень, мотивів, стереотипів поведінки, відпрацювання конструктивних методів виходу із конфліктних ситуацій, навичок та готовності до співпраці, формування почуття сімейної єдності, створення позитивного психологічного клімату в сім’ї та комфорту у спілкуванні між членами родини.

 

 Завдання:

  • виявити  аспекти  проблем  в  процесу  спілкування   між  членами  родини;
  • формувати  ефективні  позитивні  установки  та  стереотипи  поведінки в  процесі  взаємодії  в сім’ї;
  • формувати позитивне ставлення до особистості  кожного члена родини, створювати відчуття психологічного комфорту в сім’ї, що сприятиме розвитку почуття сімейної єдності та підтримки;
  • визначити   оптимальні   методи   та   форми  роботи,   що сприяють ефективному   відпрацюванню    навичок   саморегуляції,          співробітництва,  адекватному виявленню активності,  ініціативи і самостійності,  зниженню  проявів агресивних тенденцій у родині;
  • залучати  соціально активних  представників  учнівської молоді  до реалізації   Проекту.

Роки проведення: 2015 – 2017 р.