Тематика курсових і випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти

Роєнко С.О.

Теми курсових робіт

 1. Соціально-педагогічні умови попередження паління серед підлітків.
 2. Соціально-педагогічні умови попередження негативного впливу Інтернет-мережі.
 3. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у позашкільних навчальних закладах.
 4. Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень старшокласників.
 5. Соціально-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх.
 6. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у підлітковому середовищі.
 7. Соціально-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях.
 8. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників.
 9. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я учнів початкової школи.
 10. Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей з тимчасово окупованих територій України в новому шкільному колективі.

 

Перфільєва М. В.

Теми курсових.

 • Соціальна реклама: теорія і практика розвитку.
 • Проектна діяльність як невід’ємна частина реалізації соціальних ініціатив.
 • Інноваційні технології в соціальній роботі.
 • Особливості гендерної соціалізації осіб з інвалідністю.
 • Впровадження концепцій доступності для осіб з інвалідністю.

Шевчук О.М.

Теми курсових.

(протокол№ 1, від 27.08.15 р. )

 1. Використання соціально-профілактичного трінінгу в роботі соціального педагога.
 2. Вплив ЗМІ на процес соціалізації дітей та підлітків.
 3. Девіантна поведінка: негативні соціальні фактори, що сприяють її формуванню у підлітків
 4. Діагностика конфліктів у підлітковому віці та способи їх подолання.
 5. Значення самовиховання у процесі соціалізації особистості.
 6. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.
 7. Корекція адиктивної поведінки учнів щодо вживання наркогенних речовин у роботі соціального педагога ЗОШ.
 8. Моральне виховання та самовиховання підлітків в умова ЗОШ.
 9. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України.
 10. Організація самовиховання школярів та педагогічне керівництво цим процессом.
 11. Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 12. Особливості соціалізації дітей та молоді в сучасних умовах.
 13. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних педагогів.
 14. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки.
 15. Професійне самовиховання соціального педагога.
 16. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх в діяльності соціального педагога в ЗОШ.
 17. Робота соціального педагога з дітьми-інвалідами.
 18. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.
 19. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників.
 20. Технологія профілактики та подолання міжособистісних конфліктів у підлітковому віці.
 21. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи.
 22. Формування взаємовідносин підлітків з батьками.

Гоменюк О.О.

Теми курсових.

 1. Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали сімейного насилля.
 2. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою.
 3. Особливості соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці».
 4. Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми, що мають функціональні обмеження.
 5. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей з обмеженими можливостями.
 6. Специфіка роботи соціального педагога в дитячому будинку сімейного типу.
 7. Специфіка соціально-педагогічної діяльності з багатодітною (неповною, прийомною) сім’єю.
 8. Особливості роботи соціального педагога в закладах інтернатного типу.
 9. Сутність та характеристики соціального виховання дітей.
 10. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання.
 11. Специфіка соціально-педагогічної діяльності з багатодітною сім’єю.
 12. Особливості соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім’єю.
 13. Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах реабілітаційного центру.
 14. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, схильними до алкоголізму.
 15. Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-наркоманами.
 16. Бродяжництво і безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема.
 17. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей з обмеженими можливостями.
 18. Форми та методи роботи соціального педагога в спеціальних закладах для дітей-правопорушників.
 19. Особливості соціалізації дітей 6-7 років у різних умовах життєдіяльності.
 20. Соціально-педагогічна корекція соціальних відхилень людини, групи.
 21. Соціально-педагогічна проблеми формування здорового способу життя у дітей.
 22. Соціально-педагогічна допомога особистості в її адаптації до середовища.
 23. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.
 24. Соціально-педагогічна робота з профілактики суїциду та реабілітації особистості.
 25. Соціалізація учнів у процесі взаємодії сім’ї та загальноосвітнього навчального закладу.

 

Іващенко К. В.

Теми курсових.

 1. Особливості професійної міжособистісної взаємодії у соціальній роботі.
 2. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен.
 3. Інституціалізація соціальної роботи в Україні.
 4. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх.
 5. Соціальна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання.
 6. Насильство щодо неповнолітніх як гостре соціальне явище.

Коляда Н.М.

Теми курсових робіт

для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка»

 

 1. Педагогічні умови соціально-педагогічної роботи в дитячих організаціях.
 2. Соціально-педагогічні умови громадянського виховання в дитячих та молодіжних організаціях.
 3. Формування духовних цінностей школярів в умовах соціально-виховного середовища громадського об’єднання.
 4. Формування соціальної компетентності старшокласників в умовах громадського об’єднання.
 5. Соціалізація учнівської молоді в громадських підліткових об’єднаннях.

Теми курсових робіт

Викладач Ревнюк Н.І.

 1. Альтернативні форми піклування як складова соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.
 2. Виховання та психосоціальна підтримка дітей з багатодітних родин.
 3. Виховання та психосоціальна підтримка дітей з неблагополучних сімей.
 4. Виховання та психосоціальна підтримка дітей, які живуть з ВІЛ/СНІД.
 5. Виховання та психосоціальна підтримка дітей-інвалідів.
 6. Виховання у молодших школярів здорового способу життя.
 7. Вплив сім’ї на процес соціалізації неповносправних дітей.
 8. Вплив шкільних свят та традицій на соціалізацію дитини та підлітка.
 9. Допомога батькам, які виховують дитину з обмеженими функціональними можливостями.
 10. Жінка як об’єкт соціально-педагогічної допомоги.
 11. Зміст та форми роботи соціального педагога у дошкільних закладах.
 12. Ігри у корекційній роботі соціального педагога.
 13. Інструментарій діяльності соціального педагога у закладах інтернатного типу.
 14. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.
 15. Методи соціально-педагогічної діагностики антисоціальніх форм поведінки дітей.
 16. Методи соціально-педагогічної діагностики сімейних конфліктів.
 17. Моральні аспекти соціальної роботи з дітьми вулиці.
 18. Негативний вплив ЗМІ на соціалізацію дитини
 19. Організація роботи соціального педагога з дітьми з однодітних сімей
 20. Організація роботи соціального педагога у сфері дозвілля.
 21. Основні форми роботи соціального педагога в позашкільних закладах.
 22. Особливості анімаційної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі.
 23. Особливості використання ігрових технік в соціально-педагогічній роботі.
 24. Особливості соціалізації першокласників у різних умовах життєдіяльності.
 25. Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми.
 26. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах сільського соціуму.
 27. Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін.
 28. Прийомні сім’ї як альтернатива інтернатним закладам.
 29. Проблема насильства у соціально-педагогічній теорії та практиці
 30. Реабілітація дітей-інвалідів.
 31. Робота соціального педагога з алкоголезалежними сім’ями.
 32. Робота соціального педагога з дітьми-інвалідами.
 33. Робота соціального педагога сільської школи з алкоголезалежними сім’ями.
 34. Роль засобів масової інформації та інших джерел у пропаганді здорового способу життя.
 35. Соціально-педагогічна допомога дітям з діагнозом ДЦП засобами арт-терапії.
 36. Соціально-педагогічна оцінка потреб дитини як необхідна складова діяльності соціального педагога.
 37. Соціально-педагогічна реабілітація девіантної поведінки дітей і підлітків з проблемами у розвитку.
 38. Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації.
 39. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства.
 40. Соціально-педагогічна робота з неповною сім’єю.
 41. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.
 42. Соціально-педагогічна робота з прийомною сім’єю.
 43. Соціально-педагогічна робота з сім’ями які виховують дітей раннього віку у ДНЗ.
 44. Соціально-педагогічна робота з формування навичок соціальної компетентності у вихованців інтернатних закладів.
 45. Соціально-педагогічна робота щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального закладу.
 46. Соціально-педагогічна робота щодо підготовки вихованців інтернатних закладів до самостійного життя.
 47. Соціально-педагогічна технологія формування здорового способу життя молодших школярів.
 48. Соціально-педагогічні умови забезпечення прав дітей у позанавчальній діяльності.
 49. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у сім’ї.
 50. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у позашкільних навчальних закладах.
 51. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я учнів початкової школи.
 52. Соціально-правовий захист дитини в загальноосвітньому навчальному закладі як напрям роботи соціального педагога.
 53. Соціально-психологічні механізми формування особистості дитини в неблагополучній сім’ї.
 54. Темперамент і девіантна поведінка.
 55. Технології роботи соціального педагога дошкільного навчального закладу з сім’єю.
 56. Технології соціально-педагогічного консультування.
 57. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи.
 58. Формування навичок здорового способу життя.
 59. Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах.

 

 

Теми магістерських робіт на 2015-2016 рік

Соціальна педагогіка Науковий керівник: Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

№ п/п П.І.П. Група Тема Керівник
1 Музика Тетяна Ігорівна Магістр 2м група Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах сімейного патронату. Гоменюк О. О.

к.п.н., доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

2 Завалко Альона Михайлівна Магістр 2м група Особливості тренінгових технологій у професійній підготовці студентів педагогічних ВНЗ в умовах інклюзивної освіти. Перфільєва М. В.

к.п.н., доцент

3 Бойко Юлія Петрівна Магістр, 2м група «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виконання професійної ролі аніматора» Албул І.В.

к.п.н., доцент

4 Гасанова Лейла Ілгарівна Магістр, 2м група Підготовка соціального педагога до профілактики наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи Бондаренко Г. В.

к.п.н., доцент

5 Білявський Юрій Валентинович Магістр,

2м група

 «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики та корекції девіантної поведінки дітей-сиріт»

 

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

 

Зав. кафедри                                                                                 Коляда Н.М.

«Магістр» заочна форми навчання:

Соціальна педагогіка

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента Факультет,

курс,

група

Тема кваліфікаційної роботи ПІП та наукова ступінь наукового керівника

 

1 Бондаренко Олександр Васильович

 

Підготовка майбутнього соціального педагога до

робот із прийомними сім’ями»

д.пед.н.,

професор

Коляда Н.М

2 Закаблуковська Леся Михайлівна ««Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах літнього оздоровчого табору»

 

 

к.пед.н.,

доц., професор

Гоменюк 0.0.

3 Онофрієнко Олена Олександрівна

 

«Підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики правопорушень серед неповнолітніх»

 

к.пед.н.,

доцент Бондаренко Г.В.

4 Поліщук Інна Віталіївна «Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі ВНЗ»

 

к.пед.н.,

доцент

Заєць С.С.

5 Вовк Яна Анатоліївна «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах ВНЗ»

 

 

д. пед..н.,

професор

Коляда Н.М.

 

 

Зав. кафедри                                                                                 Коляда Н.М.