Тематика курсових і випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 1. Формування моральних цінностей в підлітків.
 2. Соціальний розвиток школярів.
 3. Шляхи і методи естетичного виховання школярів засобами природи.
 4. Фізичний розвиток підлітків.
 5. Національна свідомість, проблеми формування.
 6. Естетичне виховання школярів у процесі спілкування з природою.
 7. Фізичне виховання дітей шкільного віку.
 8. Формування і старшокласників культури сімейних відносин.
 9. Вплив естетичного виховання на всебічний розвиток особистості.
 10. Виховання в школярів культурно-національних цінностей.
 11. Індивідуалізація та диференціація в сучасній школі.
 12. Організація здорового способу життя старшокласників.
 13. Виховання соціальної активності підлітків у позакласній роботі.
 14. Педагогічний вплив на формування самовиховання школярів.
 15. Педагогічне керівництво самовиховання учнів.
 16. Дидактичні основи програмованого навчання.
 17. Виховання в учнів відповідального ставлення до праці.
 18. Дидактична гра як засіб розвитку навчально-пізнавальної активності учнів.
 19. Козацькі традиції та їх використання в практиці військово-патріотичного виховання підлітків.
 20. Естетичне виховання школярів у процесі спілкування з природою.
 21. Особливості навчально-пізнавальної діяльності підлітків.
 22. Дидактичні основи модульно-розвивального навчання в школі.
 23. Формування творчої активності підлітків у процесі навчально-пізнавальної діяльності.
 24. Індивідуальний підхід у вихованні школярів.
 25. Естетичне виховання на уроках.
 26. Педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків.
 27. Виховання бережливого ставлення до природи.
 28. Профорієнтаційна робота на уроках.
 29. Героїко-патріотичне виховання школярів.
 30. Педагогічний вплив учителів та батьків на формування духовності школярів.
 31. Естетичне виховання учнів.
 32. Виховання почуттів та емоцій засобами мистецтва у сім’ї.
 33. Естетичне виховання школярів в школі.
 34. Екологічне виховання учнів у сім’ї і школі.
 35. Форми і методи трудового виховання в школі.
 36. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 37. Дидактичні основи модульно-розвивального навчання в школі.
 38. Вивчення стану сексуальної культури підлітків.
 39. Гра як метод виховання в педагогічній системі А.С. Макаренко.
 40. Формування в старшокласників культури сімейних відносин.
 41. Українська народна казка як засіб виховання загальнолюдських цінностей.
 42. Моральне виховання школярів у сім’ї.
 43. Козацька педагогіка – частина народної педагогіки.
 44. Педагогічні умови формування здорового способу життя.
 45. Формування культури в сімейних відносинах.
 46. Український народний досвід фізичного розвитку дітей.
 47. Народні ігри та змагання як засіб фізичного виховання.
 48. Особливості організації форми навчальної діяльності на уроках.
 49. Формування моральних цінностей у підлітків.
 50. Виховання поваги до батьків.
 51. Формування в учнів культури поведінки.
 52. Виховання в учнів підліткового віку потреби в здоровому способі життя.
 53. Фізично-оздоровча робота у школярів.
 54. Фольклор як засіб морально-етичного виховання підлітків.
 55. Індивідуалізація та диференціація навчання у сучасній школі.
 56. Героїко-патріотичне виховання школярів засобами української літератури.

доц. Ткачук Л. В.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

для студентів природничо-географічного факультету

 1. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення (біології, географії, хімії)
 2. Використання засобів масової інформації у процесі формування загальнолюдських цінностей у старшокласників
 3. Використання трудової педагогіки у сімейному вихованні.
 4. Виховання у підлітків відповідального ставлення до праці (навчання).
 5. Виховання в учнів відповідального ставлення до праці.
 6. Виховання в учнів доброти та милосердя.
 7. Виховання в учнів культури розумової праці.
 8. Виховання в учнів національної самосвідомості у позаурочній виховній діяльності.
 9. Виховання в учнів поваги до батьків.
 10. Виховання в учнів потреби у здоровому способі життя.
 11. Виховання у школярів бережливого ставлення до результатів праці людей.
 12. Виховання у школярів загальнолюдських цінностей в позакласній роботі.
 13. Виховання у школярів культурно-національних цінностей в позакласній роботі.
 14. Виховання ціннісних орієнтацій школярів у процесі вивчення (біології, географії, хімії).
 15. Виховання доброти і милосердя ушколярів.
 16. Виховання почуттів та емоцій засобами мистецтва (літератури, образотворчого мистецтва, хореографії тощо – на вибір).
 17. Виховання соціальної активності підлітків у позакласній роботі.
 18. Виховання у підлітків моральних ідеалів.
 19. Виховання у школярів емоцій та почуттів.
 20. Виховання у школярів ініціативи та відповідальності.
 21. Виховання у школярів самостійності на уроках (біології, географії, хімії – на вибір).
 22. Виховання у школярів відповідального ставлення до праці
 23. Виховання у школярів свідомого ставлення до суспільних вимог та вимогливості до себе.
 24. Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці.
 25. Вплив засобів комунікації на світогляд учнів підліткового віку.
 26. Впровадження інтерактивних технологій навчання при вивченні (біології, географії, хімії – на вибір) у загальноосвітній школі.
 27. Гендерне виховання учнів раннього юнацького віку.
 28. Дидактична гра як засіб активізації навчальної діяльності учнів на уроках (біології, географії, хімії – на вибір)
 29. Дидактична гра як засіб розвитку навчально-пізнавальної активності учнів.
 30. Дидактичні основи використання комп’ютерної техніки у процесі навчання біології.
 31. Дидактичні основи модульно-розвивального навчання в школі.
 32. Диференціація та індивідуалізація виховного процесу у школі.
 33. Духовний розвиток школярів в позакласній виховній діяльності.
 34. Електронні посібники як сучасна технологія в освіті.
 35. Естетичне виховання школярів в процесі спілкування з природою.
 36. Естетичне виховання школярів в сім’ї.
 37. Естетичне виховання школярів у позаурочній діяльності.
 38. Індивідуалізація та диференціація навчання в сучасній школі.
 39. Колективна творча справа як засіб морального розвитку школярів.
 40. Методи моніторингу активності школярів в різних видах діяльності.
 41. Методика проведення виховних заходів на основі використання художньої літератури.
 42. Моральне виховання школярів в сім’ї.
 43. Мотивація навчально-пізнавальної (предметно-трудової і т.п.) діяльності учнів.
 44. Мотивація навчально-пізнавальної активності підлітків.
 45. Народні ігри та змагання як засіб фізичного розвитку школярів.
 46. Народні трудові традиції як засіб трудового виховання школярів в школі.
 47. Нестандартні уроки як форма навчальної роботи.
 48. Організація здорового способу життя старшокласників.
 49. Організація навчально-пізнавальної діяльності школярів.
 50. Організація пошукової діяльності учнів на уроках (біології, географії, хімії – на вибір).
 51. Особистісно орієнтоване виховання старшокласників у процесі позакласної роботи
 52. Педагогічне корегування впливу засобів масової інформації на формування  особистості учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.
 53. Педагогічне управління самовихованням учнів.
 54. Педагогічні основи формування самосвідомості в учнів.
 55. Підготовка учнівської молоді до професійного самовизначення.
 56. Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл
 57. Предметно-практична діяльність як засіб естетичного розвитку школярів.
 58. Проблемне навчання як засіб стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів.
 59. Прогнозування учнями моральної поведінки.
 60. Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку у навчально- виховній діяльності загальноосвітньої школи.
 61. Профорієнтаційна робота з підлітками.
 62. Профілактика шкідливих звичок серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи
 63. Розвиток індивідуальних здібностей дітей на уроках біології.
 64. Розвиток лідерських якостей учнівської молоді
 65. Розвиток трудової активності школярів у процесі предметно-практичної діяльності.
 66. Самореалізація старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
 67. Соціальний розвиток школярів.
 68. Соціалізація старшокласників у процесі вивчення економічної та соціальної географії України.
 69. Соціалізація старшокласників у процесі їх життєдіяльності.
 70. Статеве виховання підлітків.
 71. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності підлітків.
 72. Сутність і особливості сучасного процесу виховання доброчесності в учнів загальноосвітньої школи.
 73. Сучасний персональний комп‘ютер як ефективний засіб дидактичного процесу.
 74. Українська народна пісня як засіб виховання культурно-національних
 75. Фізичний розвиток підлітків сучасної школи.
 76. Фольклор як засіб морально-естетичного виховання підлітків.
 77. Формування у підлітків інтересу до уроків біології
 78. Формування у старшокласників культури сімейних відносин.
 79. Формування громадянських цінностей старшокласників
 80. Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
 81. Формування громадянських якостей особистості.
 82. Формування гуманістичних цінностей особистості засобами усної народної творчості.
 83. Формування гуманних відносин учителя й учня в основній школі.
 84. Формування екологічної культури учнів на уроках біології.
 85. Формування життєвої компетентності старшокласників.
 86. Формування культури міжособистісного спілкування старшокласників.
 87. Формування і розвиток справедливості як духовної цінності у школярів.
 88. Формування морально-естетичного досвіду школярів засобами української народної пісні.
 89. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників.
 90. Формування національної самосвідомості учнів в процесі вивчення (біології, географії, хімії – на вибір).
 91. Формування почуттєвого досвіду школярів засобами мистецтва.
 92. Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності
 93. Формування світогляду учнів підліткового віку у навчально-виховній діяльності сучасної школи.
 94. Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності.
 95. Формування творчої активності підлітків у процесі навчально-пізнавальної діяльності.
 96. Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі
 97. Формування у школярів гігієнічних умінь та навичок.
 98. Формування у школярів культури поведінки.
 99. Формування ціннісних орієнтацій школярів.
 100. Шляхи удосконалення формування культури здоров‘я старшокласників.

 

Безлюдна Н.В.

Теми курсових робіт

 1. Шляхи гуманізації змісту початкового навчання.
 2. Порівняльний аналіз початкового навчання в українській і зарубіжних школах.
 3. Дидактичний аналіз навчальних технологій у початковому навчанні.
 4. Формування світогляду молодших школярів засобами навчальної діяльності.
 5. Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня.
 6. Екологічна освіта молодших школярів засобами різних предметів (за обраною спеціальністю).
 7. Уроки з комп’ютерною підтримкою.
 8. Формування допитливості в учнів молодших класів у процесі спілкування з природою.
 9. Формування пізнавальних інтересів у молодших школярів (за обраною спеціальністю).
 10. Розвиток особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності.
 11. Формування самооцінки у молодших школярів як умова їх навчальної діяльності.
 12. Гуманізація навчального процесу учнів початкових класів.
 13. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів.
 14. Авторитет учителя у сучасній початковій школі.
 15. Українська виховна система в контексті світових культурних процесів.
 16. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючого покоління особистості молодшого школяра.
 17. Формування у молодших школярів здорового способу життя.
 18. Моральне виховання молодших школярів у процесі навчання.
 19. Проблема духовного виховання молодших школярів.
 20. Проблема формування колективу учнів молодших класів.
 21. В. О. Сухомлинський про методи виховання і систему вимог.
 22. В. О. Сухомлинський про шляхи удосконалення навчальної роботи.
 23. Новітні технології навчання як засіб пізнавальної активності учнів.
 24. Впив авторитету вчителя на успішність учня.
 25. Розумове виховання молодших школярів.

 

Гагарін М.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з педагогіки для студентів факультету мистецтв

 • Формування в школярів гігієнічних умінь та навичок.
 • Виховання в учнів потреби в здоровому способі життя.
 • Виховання в школярів загальнолюдських цінностей у позакласній роботі.
 • Виховання в школярів культурно-національних цінностей у позакласній роботі.
 • Виховання у школярів емоцій та почуттів.

 

 1. Формування творчої активності підлітків у процесі навчально-пізнавальної діяльності.
 2. Формування творчої активності школяра в процесі предметно-практичної   діяльності.
 3. Виховання в школярів бережливого ставлення до результатів праці людей.
 4. Розвиток трудової активності школярів у процесі предметно-практичної діяльності.
 5. Педагогічне управління самовихованням учнів.
 6. Виховання у школярів ініціативи та відповідальності.
 7. Виховання у школярів свідомого ставлення до суспільних вимог та вимогливості до себе.
 8. Виховання у підлітків моральних ідеалів.
 9. Народні трудові традиції як засіб трудового виховання школярів в школах.
 10. Народні ігри та змагання як засіб фізичного розвитку школярів.
 11. Соціальний розвиток школярів.
 12. Духовний розвиток школярів.
 13. Трудове виховання школярів сільської національної школи.
 14. Організація здорового способу життя старшокласників.
 15. Організація навчально-пізнавальної діяльності школярів.
 16. Методи моніторингу активності школярів в різних видах діяльності.
 17. Формування у школярів культури поведінки.
 18. Організації життєдіяльності учнів в сільській національній школі.
 19. Виховання доброти і милосердя в школярів.
 20. Формування і розвиток справедливості як духовної цінності у школярів.
 21. Естетичне виховання школярів в сім’ї.
 22. Моральне виховання школярів в сім’ї.
 23. Мотивація навчально-пізнавальної активності підлітків.
 24. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності підлітків.
 25. Предметно-практична діяльність як засіб естетичного розвитку школярів.
 26. Формування в підлітків інтересу до уроків музики.
 27. Виховання соціальної активності підлітків в позакласній роботі.
 28. Виховання в підлітків відповідального ставлення до праці (навчання).
 29. Статеве виховання підлітків.
 30. Українська народна казка як засіб виховання  загальнолюдських цінностей.
 31. Українська народна пісня як засіб виховання культурно-національних цінностей.
 32. Виховання в учнів культури розумової праці.
 33. Формування в старшокласників культури сімейних відносин.
 34. Українська народна музика як засіб громадянського виховання.
 35. Методика проведення виховних заходів на основі використання художньої літератури.
 36. Індивідуалізація та диференціація навчання в сучасній школі.
 37. Дидактичні основи модульно-розвивального навчання в школі.
 38. Екологічне виховання в школі
 39. Проблемне навчання як засіб стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів.
 40. Дидактична гра як засіб розвитку навчально-пізнавальної активності учнів.
 41. Дидактичні основи використання комп’ютерної техніки на уроках музики.
 42. Виховання в учнів поваги до батьків.
 43. Мотивація навчально-пізнавальної (предметно-трудової і т.п.) діяльностіучнів.
 44. Виховання в учнів доброти та милосердя.
 45. Виховання в учнів відповідального ставлення до праці.

 

Тематика курсових робіт

 1. Формування національної свідомості учнів підліткового віку засобами художньої літератури.
 2. Вплив характеру та стилю взаємовідносин класного керівника і старших підлітків на ефективність їх виховання.
 3. Формування соціально-комунікативної активності підлітків у процесі спілкування.
 4. Ігрові технології у навчальному процесі.
 5. Виховання почуття колективізму в процесі творчої колективної діяльності.
 6. Організація проектної діяльності в навчально-виховному процесі основної школи.
 7. Формування культури міжособистісного спілкування підлітків у класному колективі.
 8. Інтерактивні технології навчання як засіб соціального становлення учнів.
 9. Формування комунікативних здібностей у школярів засобами ігрової діяльності.
 10. Виховання громадянської позиції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.
 11. Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу.
 12. Формування у старшокласників інтересу до вивчення іноземної мови.
 13. Формування культури міжособистісних відносин в учнів підліткового віку.
 14. Формування соціальних мотивів навчання в учнів старшого шкільного віку.
 15. Особистісне становлення підлітків у контексті педагогічної взаємодії школи і сім’ї.
 16. Розумове виховання учнів підліткового віку у позаурочний час.
 17. Формування пізнавальних мотивів навчання в учнів старшого шкільного віку.
 18. Формування професійно-ціннісних мотивів навчальної діяльності у старшокласників.
 19. Формування фізично-оздоровчої активності учнів у позааудиторній діяльності.
 20. Формування моральних цінностей підлітків в процесі вивчення літератури.
 21. Формування естетичного смаку у школярів засобами художньої літератури.
 22. Формування здорового способу життя учнів підліткового віку у позааудиторний час.
 23. Формування пізнавальних інтересів школярів основної школи під час вивчення іноземної мови.
 24. Організація учнівського колективу школярів засобами педагогічного проектування.
 25. Формування наукового світогляду старшокласників під час навчального процесу в школі.
 26. Формування духовного розвитку особистості засобами масової інформації.
 27. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до школярів у системі виховної роботи класного керівника.
 28. Використання усної народної творчості у моральному вихованні школярів.
 29. Формування життєвих компетентностей учнів у процесі використання проектних технологій.
 30. Формування професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

 

 

Тематика випускних кваліфікаційних робіт

 1. Управління самоосвітньою діяльністю вчителів в системі підвищення кваліфікації
 2. Управління діяльністю дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 3. Управління процесом формування в учнів професійного ліцею ціннісного ставлення до здоров’я
 4. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу студентів педагогічного коледжу
 5. Професійна адаптація майбутніх учителів у процесі педагогічної практики
 6. Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування
 7. Розвиток методичної компетентності керівників школи на діагностичній основі
 8. Формування у майбутніх керівників школи професійно-етичних якостей
 9. Формування соціальної відповідальності у керівників навчальними закладами засобами інтерактивних технологій
 10. Формування у студентів міжнаціональної толерантності у позааудиторній роботі
 11. Управління виховним процесом в загальноосвітньому навчальному закладі
 12. Організаційно-педагогічні засади менеджменту керівника дошкільної установи
 13. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в умовах педагогічного університету
 14. Педагогічні засади впровадження особистісно орієнтованих технологій у початковій школі
 15. Педагогічний моніторинг стану здоров’я учнів в загальноосвітньому навчальному закладі
 16. Професійна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку
 17. Управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в загальноосвітньому навальному закладі
 18. Підготовка майбутніх учителів до соціально-правового захисту дитинства в умовах педагогічного ВНЗ
 19. Формування професійної компетентності майбутніх логопедів.
 20. Формування загально культурної компетентності керівника позашкільного навчального закладу
 21. Управління процесом формування цінностей музичної культури у вихованців позашкільного навчального закладу
 22. Формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів
 23. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення
 24. Виховання духовно моральних цінностей у студентів педагогічних університетів
 25. Управління професійним самовдосконаленням керівника позашкільного навчального закладу
 26. Управління процесом підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного педагогічного процесу
 27. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах
 28. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження профільного навчання
 29. Формування творчих умінь майбутнього вчителя в інтелектуально – ігровій діяльності
 30. Формування діалогічних умінь у майбутніх керівників у вищих педагогічних навчальних закладах
 31. Управління професійним розвитком педагога у процесі організації методичної роботи
 32. Особистісне самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів
 33. Підготовка майбутніх учителів до вивчення ,узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду
 34. Управління процесом стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів
 35. Розвиток педагогічної культури керівників навчального закладу
 36. Управління самоосвітою молодого педагога
 37. Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя
 38. Формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
 39. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до професійної комунікації
 40. Формування екологічної культури майбутнього вчителя
 41. Удосконалення форм організації внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі
 42. Управління процесом мотивації формування здорового способу життя в учнів
 43. Управління процесом підготовки вчителів до впровадження інноваційних форм навчання в школі
 44. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів у вищих навчальних закладах
 45. Формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
 46. Формування у майбутніх педагогів вмінь проектування виховного процесу
 47. Управління процесом формування умінь педагогічного спілкування класних керівників старших класів
 48. Формування культури дозвіллєвої діяльності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів
 49. Розвиток методичної компетентності у керівників загальноосвітньої школи
 50. Управління розвитком виховної системи центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
 51. Впровадження сучасних інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом
 52. Формування пізнавальної самостійності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
 53. Формування комунікативної культури майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах
 54. Формування гуманістичного стилю взаємодії керівника та підлеглих в загальноосвітніх навчальних закладах
 55. Формування лідерських якостей у майбутнього керівника ЗНЗ
 56. Підготовка майбутніх керівників ЗНЗ до демократичного стилю управління
 57. Управлінський аспект впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
 58. Управління процесом адаптації учнів до навчання в аграрному ліцеї
 59. Інноваційні підходи в процесі підготовки майбутніх вчителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
 60. Управлінські засади діяльності українського дитячого центру «Молода гвардія» (1923-1992 рр.)