Ткачук Мирослава Михайлівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Історія педагогіки»
  • «Історія освітньо-виховних процесів»
  • «Основи профорієнтаційної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Зміст національного виховання у педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття»

Основні публікації

Монографії

  1. Ткачук М. «Зміст національного виховання у педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття»/ М. Ткачук // монографія / М. М. Ткачук.  – Умань: Видавець «Сочинський М. М», 2016. – 228 с.
  2. Ткачук М.Проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : теорія, історія, практика / М. Ткачук // монографія // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 338 с.

Статті:

  1. Ткачук М. З історії становлення вітчизняних освітньо-виховних систем / М. Ткачук // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17), ч. 4. – С. 170–178 (Журнал входить до Index Copernicus)
  2. Ткачук М. Творчий розвиток ціннісного виміру змісту національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у сучасних освітньо-виховних системах / М. Ткачук // Молодий вчений. – 2016. – №12 (39)  – С. 506–511.(Журнал входить до Index Copernicus)
  3. Ткачук М.Європейська педагогічна думка і розвиток ідеї національного виховання в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття / М. Ткачук // Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 28. – С. 311–316.
  4. Ткачук М. Идеи воспитания духовности детей и молодежи в педагогической мысли Украины второй половины ХІХ – начала ХХ века / М. Ткачук // Вестник Академии знаний. – Краснодар, 2015. – № 12 (1). – С. 98–105.

Контакти

e-mail:  miroslava.tkachuk@gmail.com