ТРЕНІНГИ ПО НАПИСАННЮ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

2 березня 2018

Кандидат педагогічних наук, заступник декана з міжнародної діяльності факультету соціальної та психологічної освіти – Бойко Ольга Миколаївна брала активну участь у роботі тренінгу «Створення та розвиток освітнього проекту». Даний тренінг проводився з метою ознайомлення фахівців з процесом створення власного проекту та його реалізації.

Учасники тренінгу розглянули такі теми:

 • стратегічні плани розвитку освітньої установи;
 • проектний підхід в реалізації стратегії;
 • види освітніх проектів;
 • проблематизація в освітньому проекті;
 • генерація ідей;
 • цілі та завдання проекту;
 • продукт, послуга і результат;
 • визначення бенефіціарів проекту;
 • цільова аудиторія проекту;
 • бізнес-модель проекту;
 • етапи реалізації проекту;
 • базові критерії фінансової аналітики проекту.

Бистрова Юлія Олександрівна – провідний тренер та експерт Центру компетенцій (м. Київ), проектний менеджер та фахівець в сфері психологічного бізнес-консалтингу, фахівець в сфері спеціальної психології,
доктор психологічних наук, професор Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, спеціаліст з питань командостворення та комунікацій, автор тренінгів з управління освітніми проектами, формування команд, інноваційних методик оптімізації функцій та процесів в колективі, вирішення конфліктів, ефектівної комунікації, Soft Skills.

Чайка Маргарита Сергіївна – керівник з розвитку, провідний тренер Центру компетенцій (м. Київ), фахівець в сфері спеціальної психології.