Удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр університету – пріоритетний напрям діяльності Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів УДПУ

5 грудня 2018

Підвищення кваліфікації та удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр є стратегічним завданням  діяльності Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів  УДПУ (директор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.). 
28 листопада 2018 р. у рамках реалізації програми з розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр університету на 2018–2019 н.р. Науково-методичним центром професійного розвитку викладачів  УДПУ проведено засідання семінару, під час якого заслухано низку наукових доповідей з актуальних питань, зокрема:
Про методику проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (Доп.: д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Чирва О.Г.).
Про механізми оцінювання якості результатів навчання здобувачів вищої освіти (Доп.: директор Центру забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності к.філ.н., доцент Комарова З.І.).

Наступні засідання науково-методичного семінару будуть спрямовані на оновлення та розширення знань, формування професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльностіадміністративно-управлінського складу університету.


Фото новини: