Умови прийому до аспірантури

Вступники складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які пройшли обов‘язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

Для вступу до аспірантури подаються документи:

   1. Заява на ім’я ректора університету.
   2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.
   3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
   4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
   5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
   6. Виписка з протоколу засідання ради ВНЗ (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення ВНЗ.
   7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.
   8. Довідки з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
   9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).
   10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.
   11. Характеристика.