Фурман Інна Володимирівна

Дисципліни, які викладає

  • «Педагогіка»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна і просвітницька діяльність Київського фізико-математичного товариства (друга половина ХІХ- початок ХХ століття) »

Основні публікації

Статті:

  1. Фурман І. В. Просвітницький рух в Україні (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ ст.) / І. В. Фурман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Педагогічні науки”/ редкол.Курило В.С. (голова) та ін. – Луганськ: Вид-во Державного закладу „ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ‒ 2011. – Ч.1. ‒ № 19 (254). – С. 281-288.
  2. Фурман І. В. Педагогічна діяльність Олександра Астряба і його внесок у розвиток математичної науки / І.В.Фурман //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань: ПП Жовтий О. О.,2012. – Ч.3. − С.362-368.
  3. Фурман І. В. Василь Єрмаков – видатний педагог і математик / І. В. Фурман //Педагогічний альманах:Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО,2012. – Випуск 15. − С.291-296.
  4. Фурман І. В. Михайло Авенаріус ‒ видатний педагог і фізик, засновник української наукової фізичної та науково-методичної школи / І. В. Фурман //Народна освіта – Електронне наукове фахове видання. – — Вип. 3(21). ‒ Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1317
  5. Фурман І. В. Заняття з дисципліни «Історія педагогіки».Тема: Освіта та педагогічна думка в Україні ХІХ ст. / І. В. Фурман //Інтерактивне навчання у вищій та середній загальноосвітній школі: збірник розробок занять аспірантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: Комар О.А., Роєнко Л.М.,Шевчук І.В.; гол.ред. Коберник Г.І. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. — С.149−156.
  6. Фурман І. В. Нові ідеї розвитку математичної освіти у працях Костянтина Лебединцева / І. В. Фурман // Науковий огляд – Міжнародний науковий журнал. – Т. 7. − №6 — 2014. − Режим доступу: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/249

Контакти

e-mail: