Рабодзей Тетяна Сергіїва

ПІБ здобувача: Рабодзей Тетяна Сергіїва

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів

Рік вступу: 2018 р.

ПІБ наукового керівника: кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко Світлана Юріївна

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Філатова Т. С. Особливості і закономірності розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів в процесі навчання. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць – К.: НУОУ, 2019. – Вип. 3 (53). С. 141–148.
 • Сафін О.Д., Столярова О.М., Діхтяренко С.Ю., Рабодзей Т.С. Мотиваційна готовність здобувачів вищої освіти до майбутньої професії психолога. Вісник Національного університету оборони України. №6. С. 48-60.

Участь у конференціях (міжнародних, всеукраїнських, регіональних):

 • Філатова Т.С. Просоціальні мотиви в структурі мотиваційної сфери майбутніх психологів. Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21 березня Умань 2019.
 • Філатова Т.С. Просоціальні мотиви в структурі мотиваційної сфери майбутніх психологів. Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. C. 115 – 117.
 • Філатова Т.С. Навчально-професійна мотивація студентів як предмет психологічних досліджень. Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2019 р. / гол. ред. Сафін О.Д. Умань. С. 42 – 44.
 • Філатова Т.С. Формування професійнї мобільністості у майбутніх психологів. Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених : збірник матеріалів ІХ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 29-30 жовтня 2020 р. / гол. ред. Сафін О.Д. Умань. С. 105–107.
 • Філатова Т.С. Психологічні особливості навчальної мотивації у майбутніх психологів. Психологія і педагогіка сучасного в системі гуманітарного знання в ХХІ столітті : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 12 грудня 2020 р. м. Харків.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 28 лютого – 1 березня 2019, Суми;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми особистісного зростання» 16 – 19 квітня 2019, Житомир;
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Соціально- психологічні технології розвитку особистості» 20-12 квітня 2019, Херсон;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту» 26-27 квітня 2019, Черкаси;
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психопедагогічне значення соціальних мереж (на прикладі Facebook)» 26 березня 2019 року, Умань.
 • Науково-практичний семінар «Психокорекція проблем спілкування учнівської молоді» (Умань) 21 листопада 2019 року.
 • Науково-практичний семінар «Мотиваційні тренінги» (Умань) 29 жовтня 2019 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка вихователів до педагогічної творчості: від теорії до практики» (14 листопала 2019 р., Умань).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання професійного розвитку та становлення майбутнього фахівця в сучасних умовах», (29 жовтня 2019 р., м. Умань).
 • Вплив сімейного виховання на психічне здоров’я дітей, Науково-практичний семінар «Проблеми шлюбу та сім’ї в сучасній психологічній науці»;
 • МАК як засіб мотивації навчальної діяльності майбутніх психологів, науково-практичний семінар «Особливості роботи психолога з МАК Майстер клас». 25.09.2020 р., м. Умань;
 • Психологічні особливості мотивації майбутніх психологів в умовах інклюзивного навчання, І Міжнародна наукова конференція «Імплементація інклюзивної освіти: проблеми та перспективи», 7-8 жовтня 2020 р., м. Умань.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністтю.

 • Членство в ГС «Національна психологічна асоціація»