Чупіна Катерина Олександрівна

Чупіна Катерина Олександрівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач – стажист кафедри психології

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Психологія управління
  • Конфлікологія
  • Основи психології
  • Психологія інклюзії

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації):

Соціально-психологічна реабілітація студентів з обмеженями життєдіяльності засобами інклюзивного туризму

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В., Резніченко І. Г., Чупіна К. О., Молоченко І. А., Бойко О. М., Загоруйко В. А. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 144 с.

Жінки  в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : колективна монографія / [О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, Н. В. Левченко, К. О. Чупіна, І. А. Молоченко, О. Р. Поліщук, М. О. Скочко та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 317 с.

Kravchenko Oxana, Safin Oleksandr, Chupina Kateryna. Social and psychological rehabilitation of students with disabilities,  Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 225. ISBN 978-83-953988-2-7

Навчальні посібники:

Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі об’єкти Черкащини крізь призму інклюзивного туризму : довідник / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г., Чупіна К. О., Молоченко І. А., Поліщук О. Р., Скочко М. О. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві. – 227 с.

Доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами : навчально-методичний довідник / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І.Г., Чупіна К.О., Молоченко І.А., Білик А.Ю. та ін.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 153 с

Статті:

Курси підвищення кваліфікації:

– Польсько-українська літня школа «Свобода та політика: Протестні спільноти та мережі супротиву» (березень – вересень 2021 р. ррр)

FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE (червень-липень 2021 р.)

Монографії

  1. Chupina Kateryna. Social and psychological rehabilitation of students with disabilities /Kravchenko Oksana, Chupina Kateryna, Safin Oleksandr// Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7. C. 87-105.
  2. Oleksandr Safin, Kateryna Chupina SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Social and educational services for children with disabilities: history, theory and practice: joint monograph. Częstochowa printing binding drukarnia harit. 2021. 350. Pp 183-193 ISBN: 978-83-62408-38-2.

Статті в наукометричних базах

  • Kravchenko O., Chupina K., Koliada N., Safin O., Bondarenko H. Psychological and Pedagogical Support of Students with Special Educational Needs in a Higher Education Institution. In: Kalra J., Lightner N.J., Taiar R. (eds) Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 263. 2021/ Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80744-3_37 Scopus

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Членство в ГС «Національна психологічна асоціація» 2021

Проєкти:

Грантовий проєкт «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію»

Контакти викладача (електрона пошта):

katarinka_chupina@ukr.net

Google Scholar

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації