Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота»

17 червня 2019

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК (головний спеціаліст Національної системи соціальних і психологічних служб)

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота». Після закінчення закладу вищоїосвітивипускникимають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою соціального працівника в Національній системі соціальних і психологічних служб.

Основні функції НССПС: аналіз і прогнозування суспільних процесів на макро- і мікро-рівні, активний соціально-психологічний вплив, консультативно-методична, просвітницька, реабілітація, дорадча функція, профілактика небажаних соціальних процесів, тенденцій і явищ, психогігієна.

Головна мета НССПС – забезпечення необхідних соціально-психологічних умов підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя (від політики й управління державою до сімейних стосунків і міжособової взаємодії) і водночас – підтримка розвитку і захист психічного здоров’я особистості кожного громадянина.

Основні завдання НССПС:

  1. Забезпечення соціально-психологічного захисту і підтримки індивідуального розвитку громадян України з урахуванням їхніх здібностей, особливостей життя і праці; реабілітація потерпілих від техногенних, соціальних та природних катастроф.
  2. Надання допомоги органам місцевого і державного управління у розробці та реалізації соціальної політики на основі вивчення стану масової свідомості, прогнозування й активного впливу на соціально-психологічні процеси у суспільстві.
  3. Виконання консультативних, дорадчих та експертних функцій у сфері управління державою, в економіці, у галузях науки й культури, в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.
  4. Участь у розробці й практичному застосуванні нових технологій і методик навчання, виховання, розвитку і перевиховання дітей та молоді, впливу засобів масової комунікації на людей.
  5. Координація прикладних психологічних, соціологічних і педагогічних досліджень, що здійснюються представниками соціальних і психологічних служб, розробка і впровадження пріоритетних науково-методичних і практичних програм щодо роботи з молоддю, сім’єю, в галузях політичної, юридичної, військової, педагогічної та медичної психології, соціальної роботи, соціальної педагогіки.
  6. Контроль за дотриманням професійної етики усіма представниками психологічних і соціальних служб.
  7. Участь у ліцензуванні навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців служб, і в атестації спеціалістів відповідно до державних і міжнародних стандартів.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

096-625-85-95 (Міщенко Марина Сергіївна)

097-135-98-11 (ПідвальнаЮліяВасилівна)