Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота»

11 травня 2019

Основна мета діяльності соціального працівника в службі у справах дітей – є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей того чи іншого населеного пункту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг.

Професійні завдання соціальних працівників в службі у справах дітей:

1) організовувати, розробляти та здійснювати заходи,  спрямовані на  поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності;

2) у межах своєї компетенції надавати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям та громадянам практичну, методичну та консультаційну допомогу і координувати їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей;

3) подавати пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності;

4) у межах своєї компетенції забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;

5) здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

6)здійснювати ведення державної  статистики  щодо   дітей   відповідно   до законодавства України та міжнародних стандартів;

7)ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

8) брати участь у правовому вихованні дітей, забезпечувати їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;

9) організовувати правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;

10) готувати висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

11) аналізувати стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та подавати відповідним органам, підприємствам,  установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення   роботи з дітьми;

12) організовувати і здійснювати разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, кримінальною поліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;

13) виявляти разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, вести облік дітей, які можуть бути усиновлені, формувати банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

14) здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю дітей  на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

15) приймати в установленому порядку рішення про направлення до спеціальних установ  для  дітей,  навчальних  закладів  (незалежно  від  форми власності)  дітей,  які  опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

16) розробляти і подавати на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;

17) забезпечувати розгляд в установленому порядку звернень громадян;

18) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

19) здійснювати інші завдання відповідно до законодавства.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

096-625-85-95 (Міщенко Марина Сергіївна)

097-135-98-11 (Підвальна Юлія Василівна)