Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія»

7 червня 2019

Психолог-консультант в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри»

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри».

Телефон Довіри − це служба, яка надає населенню екстрену психологічну допомогу по телефону. Вона вважається однією з форм психопрофілактичної роботи, соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, які знаходяться в кризових станах. Роль Телефону Довіри дуже значима, особливо в ситуації мінімальної можливості отримати кваліфіковану психологічну допомогу.

У ході своєї професійної діяльності консультанти телефонної служби націлені на вирішення наступних завдань:

– забезпечення доступності та своєчасності психологічної допомоги по телефону для громадян незалежно від їх соціального статусу і місця проживання;

– забезпечення кожному, хто звернувся за порадою і допомогою можливості довірчого діалогу;

– психологічне консультування по телефону;

– допомога абонентам в мобілізації їх творчих, інтелектуальних, особистісних, духовних і фізичних ресурсів для виходу з кризового стану;

– розширення у абонентів діапазону соціально і особистісно прийнятних засобів для самостійного вирішення проблем, що виникли, і подолання наявних труднощів, зміцнення впевненості в собі;

– інформування абонентів про діяльність інших служб і організацій у рамках наявних відомостей;

– направлення абонентів до інших служб, організацій, установ, де їх запити можуть бути задоволені більш повно й кваліфіковано, сприяння зверненням населення за допомогою до професійних психологів (на очне консультування);

– аналіз причин і джерел підвищеного психічного напруження різних вікових та соціальних груп населення та доведення результатів до відома органів та зацікавлених установ соціального захисту населення.

– збереження принципу анонімності, безкоштовності, цілодобової доступності.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

096-625-85-95 (Міщенко Марина Сергіївна)

093-056-50-97 (Лівандовська Інна Антонівна)