Шаповалюк Карина Володимирівна

 

Шаповалюк Карина Володимирівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Загальна психологія

Психологія спілкування

Вступ до спеціальності

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тези

Вплив виховання на формування особистості, Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – 116 с.

Шаповалюк К. В. Гештальтпсихологія як напрям дослідження психічних явищ/ К. В. Шаповалюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук». Київ, 2019. С.59-61.

Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – 116 с.

Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). – К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2019.– Ч. З. – 112 с.

Шаповалюк К.В. Організація діяльності психологічної служби в загальноосвітній школі / К.В.Шаповалюк // Матеріали VІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні».- Умань, 2018.- С. 36-39.

Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні: матеріали VІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2018 р. / гол. ред. Сафін О. Д. – Умань. – 128 с.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

shapovalyuk_karina@ukr.net

Google Scholar