Шулдик Анатолій Володимирович

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • Психологія
 • Психологія діяльності медичного психолога
 • Особистість в екстремальних умовах

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів»

Основні публікації

Навчальні посібники

 1. Шулдик А.В. Ефективність управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А.В.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий, 2015. – 224 с.
 2. Шулдик А.В. Становлення особистості студента: психологічний аспект: навчальний посібник /А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий , 2015. –219 с.
 3. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник /С.Ю.Діхтяренко, А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 254 с.

Статті

 1. Шулдик А.В. Психологічні умови розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. В. Шулдик // Наук. записки Нац. ун-ту “Острозька академія”. – 2014. – Вип. 26.  – С. 149–153.– (Серія “Психологія та педагогіка”).
 2. Шулдик А. В. Діагностика рівнів розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / А. В. Шулдик // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – 2014.  – Вип. 3. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_3_18.pdf.

3.Шулдик А. В. Становлення особистості студента: психологічний аспект : навчальний посібник / А. В. Шулдик, Г. О. Шулдик. – Умань : ФОП Жовтий О.О., –  2015. – 219 с.

 1. Шулдик А.В. Структура професіоналізму практичного психолога / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2015. – Т.1. –№ 2. – С. 84 – 87
 2. Шулдик А.В. Social and psychological factors of professionalism of headmasters of comprehensive educational institutions / А.В. Шулдик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». – 2016. –№ 4. – С. 206 – 218.
 3. Шулдик А.В. Розуміння особистісних проблем засобами психодрами / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – Т.1. – № 5. – С. 191 – 195.
 4. Шулдик А.В. Професійне вигорання викладачів вищої школи / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – Т.1, № 1. – С. 138 – 142.

 

Контакти

e-mail: shuldikav@meta.ua