Шулдик Анатолій Володимирович

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • Психологія
 • Психологія діяльності медичного психолога
 • Особистість в екстремальних умовах

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів»

Основні публікації

Монографії

 1. Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 2017

Посібники

 1. Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. – Умань: “Візаві”, 2018. – 167 с.
 2. Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Фізілогічні механізми психіки: Методичні рекомендації для студентів закладів вищої освіти / Шулдик А.В., Шулдик Г.О. – Умань: «Візаві», 2018. – 30 с.
 3. Загальна психологія. Практичні заняття, 2016
 4. Шулдик А.В. Ефективність управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А.В.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий, 2015. – 224 с.
 5. Шулдик А.В. Становлення особистості студента: психологічний аспект: навчальний посібник /А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий , 2015. –219 с.
 6. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник /С.Ю.Діхтяренко, А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 254 с.

Статті

 1. ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ, 2019
 2. Шулдик А.В., Шулдик Г.О., Бахрамова Н., Чайиргулиєва А. Психологічні особливості фаз та криз розвитку сім’ї / Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. –Вип.2, Ч.1. м.Умань, 2018. – С199-205.
 3. Шулдик А.В. Типи корпоративної культури в медичних організаціях // А.В. Шулдик. – Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 27. – К., 2017. – С. 163-168.
 4. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 2017
 5. Причини та симптоми стресу, 2017
 6. SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONALISM OF HEADMASTERS OF COMPREHENSIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2017
 7. Шулдик А.В. Розуміння особистісних проблем засобами психодрами / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – Т.1. – № 5. – С. 191 – 195.
 8. Шулдик А.В. Структура професіоналізму практичного психолога / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2015. – Т.1. –№ 2. – С. 84 – 87
 9. ДІАГНОСТИКА РІВНІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 2014
 10. ДІАГНОСТИКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УПРАВЛІНСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, 2014
 11. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРО ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, 2014
 12. Психологічні умови розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 2014

Тези

 1. Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Діагностика соціальних страхів студентів. Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві / збірник тез ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) / упор. Н. М. Бамбурак. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 428-432.
 2. СОЦІАЛЬНІ СТРАХИ СТУДЕНТІВ ТА СПОСОБИ ОПАНУВАННЯ НИМИ, 2018
 3. Шулдик А.В. Діагностика ірраціональних установок особистості / А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 20-21 квітня, 2016. – С35-37.

 

Контакти

e-mail: shuldikav@meta.ua