Юрченко Оксана Володимирівна

 

Юрченко Оксана Володимирівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Теорія і методика наукових досліджень

Історія педагогіки

Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти

Методика викладання у вищій школі

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів», 2018 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

 1. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів, 2018

Посібники

 1. Основи формування соціальної компетентності молодших школярів : практичний порадник / О. Юрченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. − 250 с.

Статті

 1. КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, 2018
 2. СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, 2018
 3. СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ, 2017
 4. ЗМІСТ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, 2017
 5. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ, 2017
 6. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, 2017
 7. Формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи як актуальна проблема професійної педагогічної освіти, 2017
 8. Підготовка вчителів початкової школи до професійної діяльності як актуальна проблема професійної освіти, 2017
 9. Формування соціальної компетентності молодших школярів: теоретичний аспект проблеми, 2017
 10. Соціальна компетентність молодших школярів як предмет наукових досліджень
 11. Характеристика педагогічних умов соціальної компетентності молодшого школяра, 2017
 12. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності: теоретичні основи
 13. Особливості процесу соціалізації молодшого школяра: теоретичний аспект проблеми, 2017
 14. Волонтерська діяльність: одна із складових професійної підготовки майбутніх педагогів, 2017
 15. Становлення мотиваційної сфери майбутніх учителів початкової школи на основі атрибутивного підходу як педагогічна умова їх підготовки до формування соціальної компетентності молодших школярів, 2017
 16. Розвиток соціального інтелекту майбутнього вчителя початкової школи як складової його здатності до формування соціальної компетентності учнів, 2017
 17. Development of the motivational component of future primary school teachers readiness to forming the social competence of the pupils, 2017
 18. Соціальна компетентність молодшого школяра, структура соціальної компетентності молодшого школяра, підготовка вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності учнів, 2017
 19. Управління процесом розвитку готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів засобами формувального оцінювання, 2017
 20. Шляхи та способи формування соціальної компетентності молодшого школяра, 2017
 21. Розвиток соціального інтелекту майбутнього вчителя на основі об’єднання цілей освітньо-виховної, освітньо-професійної, соціально-дозвіллєвої та суспільно-громадської діяльності студента, 2017
 22. Соціальна компетентність як предмет наукового дослідження зарубіжних вчених, 2017

Тези

 1. АТРИБУТИВНИЙ ПІДХІД У СТАНОВЛЕННІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, 2018
 2. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ЗДАТНОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, 2018
 3. В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА, 2018
 4. ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, 2018
 5. Структурний аналіз готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів, 2017
 6. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів, 2017

 

Контакти викладача (електрона пошта):

oksana_yurchenko_ua@ukr.net

Google Scholar