Якість освіти

Склад групи зі змісту освіти

Таблиця загальнофакультетських заходів щодо удосконалення освітнього процесу на основі рекомендацій експертів