Календар опитувань

ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ
1.   Опитування випускників щодо якості надання освітніх послуг в університеті.

2.    Опитування науково-педагогічних працівників «Організація освітньої діяльності в умовах карантину»

3.   Опитування здобувачів вищої освіти щодо вивчення якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії.

1.   Опитування «Визначення активності студентського самоврядування в управлінні закладом освіти».

2.   Опитування здобувачів вищої освіти  щодо роботи в системі дистанційного навчання.

2.Опитування здобувачів вищої освіти «Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів»

1.   Опитування здобувачів вищої освіти  «Булінг та його прояви у студентському віці»

2.   Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці.

 

1.   Опитування здобувачів щодо якості надання освітніх послуг перед сесією

2.Опитування здобувачів вищої освіти  «Враження від навчальної дисципліни»

3.Опитування випускників щодо якості надання освітніх послуг в університеті.

 

1.Опитування здобувачів вищої освіти щодо вивчення якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії.

 

ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
1. Опитування здобувачів вищої освіти «Академічна доброчесність».

2.Опитування здобувачів вищої освіти «Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів»

 

1. Опитування здобувачів вищої освіти  «Якість роботи деканату та інших структурних підрозділів університету».

 

1. Опитування здобувачів вищої освіти «Наукові дослідження в межах освітнього процесу та міжнародна діяльність».

2.  Опитування батьків

1.Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг перед сесією

2. Опитування здобувачів вищої освіти щодо «Враження від навчальної дисципліни»

 

1.Опитування випускників щодо якості надання освітніх послуг в університеті.