Березюк Марія Олегівна

ПІБ здобувача: Березюк Марія Олегівна

Рік вступу : 2022

Тема дисертації  «Розвиток стресостійкості здобувачів вищої освіти за наслідками бойових дій в Україні»

ПІБ наукового керівника: кандидат психологічних наук, доцент  Вахоцька Ірина Олександрівна

Тези доповідей

 • Березюк М.О. Стресостійкість та шляхи управління стресом. Теорія та практика психокорекції особистості: електрон. зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 27 жовт. 2022 р.). Умань, 2022. С. 17–20.
 • Березюк М.О. Розвиток стресостійкості здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану. Актуальні питання психології: теорія, методика, практика: збірник матеріалів ХІ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Умань, 10-11 жовт. 2022 р.). Умань, 2022. С. 24–26.
Участь у конференціях, семінарах
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади», 24 листопада 2022 року, Житомир. Тема доповіді «Формування стресостійкості молоді в умовах воєнного стану».
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Григорій Сковорода: діалог із сучасністю», 20 жовтня 2022 р. Тема доповіді «Використання ідей Григорія Сковороди про цінності життя в розвитку стресостійкості учасників освітнього процесу в умовах дії воєнного стану».
 • XXII міжнародні та XXIX Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя», 30 вересня 2022 року, м.Чернігів. Тема доповіді «Ідеї Василя Сухомлинського щодо формування здорової особистості в сучасному освітньому просторі».
 • Науково-практичний семінар «Психологічний супровід посттравматичних станів», 27 жовтня 2022 року, Умань. Тема доповіді «Профілактика психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах».
 • Науково-практичний семінар «Методи швидкої психологічної допомоги в стресових ситуаціях», 25 листопада 2022 року, Умань. Тема доповіді «Особливості стресостійкості здобувачів вищої освіти в умовах війни».
 • Науково-практичний семінар «Вимоги до підготовки наукових публікацій», 16 грудня 2022 року, Умань. Тема доповіді «Сучасні вимоги до складання Списку використаної літератури і джерел інформації».
 • Міждисциплінарний PhD колоквіум «Міждисциплінарний підхід у дослідженнях соціальної та психолого-педагогічної тематики», 16 листопада 2022 року, Умань. Тема доповіді «Міждисциплінарна модель стресу».

Стажування

 • Підвищення кваліфікації на тему «Психологічне забезпечення якості освіти» (Університет менеджменту освіти) 11.04–11.11.2022 р. (6 кр./180 год.)

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

 • Членство в Українській асоціації сімейних психологів – 01 листопада 2022 року
 • Участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк»

m.dikhtyarenko0245@gmail.com

Апробація результатів дослідження