15-17 березня 2017 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки»

20 березня 2017

1

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» №1266 від  20.10. 2016 р.,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичинибув визначений базовим із проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки».

2

3

У встановлений  термін до університету надійшло 66 наукових робіт   68 студентів із 34 вищих навчальних закладів України.За підсумками рецензування до захисту наукової роботи на підсумковій конференції конкурсу було запрошено 17 студентів із 15 вищих навчальних закладів України.

4

5

15 березня відбулося урочисте відкриття II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки».

З вітальним словом до його учасників звернулась проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,кандидат історичних наук, професор Сокирська Владилена Володимирівна – заступник голови оргкомітету конкурсу.

6

7

З інформацією про роботу організаційного комітету та галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт згалузі «Педагогічні науки» виступила  Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відповідальний секретар організаційного комітету конкурсу і галузевої конкурсної комісії.

Сертифікати учасникам підсумкової конференції конкурсі вручив  Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник голови галузевої  конкурсної комісії.

8

9

Привітали присутніх на урочистому відкритті конкурсу: Кравченко Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, запрошені члени галузевої конкурсної комісії – Доброскок Ірина Іванівна, чл.-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту Херсонського державного  університету.

10

11

Щире захоплення в учасників підсумкової конференції викликали виступи художніх колективів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: тріо «Сербіанстар», народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві», народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина», народний хор «Кобзар», тріо «Гонта». Зачарувала своїм співом Тетяна Барило та підкорив своїм виконавським мистецтвом Бойко Олександр.

16 березня робота підсумкової конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» відбувалась у секціях.

12

13

На заключному засіданні підсумкової конференції з інформацією про роботу секцій виступили: голова  секції «Теорія і методика навчання» Доброскок Ірина Іванівна – чл.-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та голова секції «Теорія і методика виховання. Загальна педагогіка та історія педагогіки. Порівняльна педагогіка» Слюсаренко Ніна Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету. Відзначені головами секцій як кращі, були представлені на загал наукові роботи Катерина Сізоненко (Київський університет імені Бориса Грінченка)  та Карини Мініної (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

14

15

Дипломи переможцям ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» вручила Доброскок Ірина Іванівна – чл.-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

16

17

Кузьменко Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, членгалузевої конкурсної комісії вручив відзнаки Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського, яка відгукнулась на прохання організаційного комітету і віншувала переможців конкурсу Грамотами асоціації та  новою книгою О. В. Сухомлинської «Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу».

Подяки  керівникам наукових робіт  вручила Слюсаренко Ніна Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету.

18

19

Дипломами І ступеня нагороджені

 1. Марченко Галина Віталіївна – студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 2. Мініна Карина Олександрівна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 3. Сізоненко Катерина Володимирівна – студентка Київського університету імені Бориса Грінченка.

20

21

Дипломами ІІ ступеня нагороджені

 1. Єременко Анастасія Олександрівна – студентка Херсонського державного університету.
 2. Карпенко Сергій Ігоревич – студент Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 3. Ляшенко Руслан Сергійович – студент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 4. Притуляк Віра Андріївна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 5. Солончук Анастасія Олександрівна – студентка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

22

23

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені

 1. Басараба Оксана Андріївна – студентка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 2. Гайкова Алеся Володимирівна – студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 3. Єфремова Юлія Олегівна – студентка Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
 4. Іщук Анжеліка Вікторівна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 5. Макаренко Вікторія Сергіївна – студентка Національного університету цивільного захисту України.
 6. Смірнова Марія Андріївна – студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
 7. Стасюк Юлія Вікторівна – студентка Української інженерно-педагогічної академії.
 8. Хомик Марія Миколаївна – студентка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 9. Чмир Олексій Володимирович – студент Донецького національного університету імені Василя Стуса.

24

25

Подякував за роботу членам галузевої конкурсної комісії і вручив їм  грамоти  Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник голови оргкомітету конкурсу та заступник голови галузевої конкурсної комісії.

26

27

Грамоти отримали:

Доброскок Ірина Іванівна – чл.-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Кузьменко Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, членгалузевої конкурсної комісії;

28

29

Слюсаренко Ніна Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту Херсонського державного  університету;

Безлюдна Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

30

31

Білецька Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бойченко Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

32

33

Бялик Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дудник Наталка Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

34

35

Осадченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Прищепа Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

36

37

Стеценко Надія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

38

39

Завершила роботу заключного засідання підсумкової конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» Кравченко Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

40

41

Варто зазначити, що програма проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки»була досить насиченою. Крім захисту наукових робіт вона передбачала: участь учасників конкурсу у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Перспективні напрями становлення та розвитку сучасної школи:погляди майбутніх педагогів», соціально-психологічний тренінг для студентів «Захоплені педагогікою»; участь членів галузевої конкурсної комісії, наукових керівників та супроводжуючих переможців конкурсу у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді: традиції та інновації», екскурсії (знайомство з університетом, до парку «Софіївка»), культурно-розважальну програму.

42

43

Конкурс завершено і ми бажаємо його переможцям нових звершень на науковій ниві, успіхів на шляху до підкорення наукових вершин, цілеспрямованості у досягненні  найзаповітніших мрій, мирного неба та рідної землі під ногами!

44

45

Дякуємо батькам, педагогам, науковим керівникам, які допомогли переможцям конкурсу досягти успіху, за щедрість сердець, за турботу, за щоденну натхненну працю. Ваші знання і досвід, пошук нового і любов до підростаючого покоління є тим підмурком, завдяки якому живе і розвивається Україна, виховується майбутнє нації, її сила і честь. Бажаємо вам міцного здоров’я, творчого натхнення, життєвої енергії, нових досягнень, вдячних і талановитих учнів.