18 жовтня 2021 р. відбулося засідання Ради роботодавців факультету соціальної та психологічної освіти

19 жовтня 2021

18 жовтня 2021 р.

 відбулося засідання Ради роботодавців факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Голова Ради роботодавців Кучер Г.М. зауважила, що метою діяльності Ради роботодавців факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є:

  • забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва факультету із зацікавленими установами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів забезпечення.

У своїй діяльності Рада роботодавців керуються чинним законодавством України та локальними нормативними актами Університету/факультету.

До складу Ради роботодавців пропонуються представники організацій роботодавців, закладів соціальної сфери, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та організацій, їх керівники та заступники керівників.

Участь представників роботодавців у роботі Ради роботодавців факультету  є добровільною та здійснюється на громадських засадах.

Склад Ради роботодавців оновлюється кожного навчального року за погодженням із кожним представником.

Одноголосно затверджено такий склад ради роботодавців факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на 2021-2022 навчальний рік:

 

У межах другого питання виступали гаранти освітніх програм, за якими у поточному навчальному році передбачена акредитаційна експертиза.

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності «231 Соціальна робота».

Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, гарант освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності «011 Освітні педагогічні науки».

Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, гарант освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності «053 Психологія».

Гриньова Наталія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, гарант освітньої програми за початковим рівнем вищої освіти «молодший бакалавр» зі спеціальності «053 Психологія».

 

Питання порядку денного (Про внесення та розгляд пропозицій щодо перегляду освітніх програм та навчальних планів з підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та аспірантів для приведення їх у відповідність до вимог ринку праці. Про оновлення анкет щодо покращення освітнього середовища, формування студентоцентричного підходу щодо забезпечення якості освіти та оновлення освітніх програм) висвітлила декан факультету соціальної та психологічної освіти, доктор педагогічних наук, професор Кравченко Оксана Олексіївна.


Фото новини: