Документи для вступу

Перелік документів для вступу

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на ОС «Бакалавр») або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (для вступників при вступі на ОС «Магістр»);
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • два конверта з марками (Україна).
  • мотиваційний лист (зразки мотиваційних листів)

БАКАЛАВР 2024 рік

МАГІСТР 2024 рік

СКОРОЧ ТЕРМІН БАКАЛАВР 2024 рік