2. Професорсько-викладацький склад факультету

Факультет соціальної та психологічної освіти  має у своєму штаті висококваліфікованих фахівців – докторів, кандидатів наук, професорів та доцентів. Завдячуючи високому рівню викладання, застосуванню інноваційних технологій навчання, факультет випускає фахівців соціальної сфери з високим рівнем професійної підготовки та здатністю до творчого мислення, самостійного прийняття неординарних рішень, розв’язання складних соціальних і організаційно-управлінських завдань.