3. Міжнародна мобільність студентів факультету

В рамках міжнародного співробітництва факультет рекомендує найкращих студентів для навчання, стажування та проходження практики до провідних профільних вищих навчальних закладів Франції, Польщі, Німеччини, Чехії з якими налагоджено міжнародні наукові зв’язки та запроваджено взаємообмін студентами.