Ліцензія

Ліцензія (освітня діяльність закладів освіти)


Додаток до протоколу №8 ві 17.05.2022 (умовна (відкладена) акредитація освітніх програм відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295)


Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи