Байда Світлана Петрівна

 

Байда Світлана Петрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи психологічного консультування

Психологія девіантної поведінки

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача вищого педагогічного навчального закладу”, 2018 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Психологія девіантної поведінки: навчальний посібник / уклад. О.Д.Сафін, С.П.Байда. Умань : ВПЦ «Візаві». – 2019. – 202 с.

Статті

Байда С. П. Модель формування позитивного іміджу викладача вищої школи. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2018. № 1. С. 57–61.

Байда С. П. Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача ВНЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Київ : НУОУ, 2018. Вип. 1(38). С. 11–13.

Байда С. П. До проблеми формування позитивного іміджу викладача ВНЗ. Вісник Національного університету оборони України. Київ : НУОУ, 2017. Вип. 1(48). С. 14–19.

Байда С. П. Особливості позитивного іміджу викладача ВНЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : психологічні науки. Херсон, 2016. Вип. 5. Том 1. С. 24–28.

Байда С. П. Теоретичний аналіз проблеми іміджу викладача ВНЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : психологічні науки. Херсон, 2015. Вип. 4. С. 7–10.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

cbajda2017@gmail.com

Google Scholar