Байда Світлана Петрівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

  • “Психологія”
  • “Основи психологічного консультування”

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості професійного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ”

Основні публікації

  1. Курсові роботи з психодіагностики: навч.-метод. посібник/ С.Ю.Діхтяренко, Н.Л.Шеленкова, С.П.Байда. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2012. – 136 с.
  2. Байда С.П. Професійне самовизначення особистості як динамічний процес// Проблеми вдосконалення майстерності практичного психолога/ [За заг.ред. Діхтяренко С.Ю.]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2012. – С. 9-16.
  3. Байда С.П. Психологічна готовність до шлюбного життя: теоретичний аспект// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К: Видавництво “Фенікс”, 2012. – Е. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 15. – Частина І. – 472.

 

 

Контакти

e-mail: sveta.bajda@udpu.edu.ua