Демчук Оксана Андріївна

Дисципліни, які забезпечує

 • Психологічна служба в системі освіти.
 • Вікова  та педагогічна психологія.
 • Методика роботи практичного психолога.
 • Психологія готовності дитини до навчання у школі

 

Сфера наукових досліджень

«Запобігання та корекція феномену набутої безпорадності у молодших школярів»

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

 1. Демчук О.А Психологічна служба в системі освіти: Навч.-метод. посібник. / О.А.Демчук. – Умань: РВЦ  «Софія», 2009. – 107 с.
 2. Демчук О.А.  Вікова психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. / О.А.Демчук. – Умань: Видавець «Сочінський». – 2010. – 216 с.
 3. Демчук О.А. Методика роботи практичного психолога: Навчальний  посібник. / О.А.Демчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – 312 с.
 4. Демчук О.А. Психологічна практика: збірник матеріалів : Навчально-методичний посібник. / О.А.Демчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2012. – 252 с.

Методичні рекомендації

 1. Демчук О.А. Навчально-виховна практика: методичні рекомендації. / О.А.Демчук. – Умань: ПП Жовтий. – 2011. – 22 с.
 2. Демчук О.А. Навчально-технологічна практика: методичні рекомендації. / О.А.Демчук. – Умань: ПП Жовтий. – 2011. – 21 с
 3. Демчук О.А. Державна практика (профорієнтаційна): методичні рекомендації. / О.А.Демчук. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 63 с.

Статті

 1. Творчість як шлях подолання набутої безпорадності [Текст] / О. Демчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Вид-во «Фенікс», 2012. – Т.ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 14. – С. 50–58
 2. Психолог як спеціаліст в закладах освіти [Текст] / О.А. Демчук // Проблеми вдосконалення майстерності практичного психолога / За заг. ред. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2012. – С.41-46.