IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми і перспективи»

17 жовтня 2018

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 11–12 жовтня відбулась Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми і перспективи».

Ініціаторами проведення конференції від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини виступили: кафедри педагогіки та освітнього менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти, кафедра теорії початкової освіти факультету початкової освіти, кафедра психології та педагогіки розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Модератор конференції – Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді, що викликали значний інтерес серед науковців і студентів, зокрема таких провідних дослідників України та зарубіжжя: Тарантея Віктора, доктора педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи ЗО «Гродненський державний університет імені Янки Купали» («Особенности непрерывного педагогического образования: современное представление» (Республіка Білорусь)); Габінської Алли, кандидата філософських наук, доцента, завідуючої кафедрою психолого-педагогічного супроводу Гродненського обласного інституту розвитку освіти («Цифровое поколение: личностный портрет в контексте образования» (Республіка Білорусь));  Івлєвої Надії, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри країнознавства і туризму Казахського національного педагогічного університету ім. Абая м. Алмати («Формирование духовной культуры молодежи средствами топонимии через краеведение» (Казахстан)); Турчинової Ганни, кандидата педагогічних наук, професора, декана факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М. П. Драгоманова («Актуальність іншомовної підготовки майбутніх фахівців природничого профілю»).

За результатами роботи конференції обговорена і ухвалена резолюція, спрямована на вирішення актуальних питань, обговорюваних під час роботи науково-практичного заходу, видано збірник тез та готується до видання збірник фахових публікацій.


Фото новини: