Наші вітання!

27 травня 2015

Вітаємо 

викладача кафедри соціальної педагогіки,

соціальної роботи та історії педагогіки

 Ісаченко Вікторію Павлівну

з успішним захистом дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

 зі спеціальності

13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки

та наукового керівника

 Гоменюк Оксану Олексіївну,

кандидата педагогічних наук, доцента

25.05 .2015р.

Факультет соціальної та психологічної освіти

Кафедра соціальної педагогіки,

соціальної роботи та історії педагогіки

вітання