Полєхіна Вікторія Миколаївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Організація та облік соціальних виплат»
 • «Чинники успішного працевлаштування»
 • «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки»
 • «Основи консультування»

 

Сфера наукових досліджень

 • Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 •  Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери.

Основні публікації

Навчально методичні видання

 1. Чинники  успішного працевлаштування за фахом навчально-методичне видання Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 108 с.

 2. Пам’яті Андрія Васильовича Царюка художньо-документальне видання  Укл. Полєхіна В.М. Нестругіна Л.М.– Умань: Видавництво УДПУ, друк  ПП Мороз, 2015. – 150 с.

 3. Організація та облік соціальних виплат Навчальний посібник// Укл.: Полєхіна В.М.  – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2016. – 120 с.
 4. Основи консультування Навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М. Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.
 5. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної  поведінки навчально-методичний посібник // укл. В.М.Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 110 с. Умань: СПД Жовтий О.О. ,

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Полєхіна В.М. Соціально – педагогічна   робота  з сім’єю: зарубіжний досвід  / В. М. Полєхіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. –Вип.45.- Ч.4. – 396 с. С. 217- 222.
 2. Полєхіна В.М. Особливості  професійної  підготовки майбутніх сoцiальних педагогів   засобами  педагогічного  краєзнавства / В. М. Полєхіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць  Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини  [гол. ред.: Н.С. Побірченко]. –  Умань : ФОП Жовтий О.О. , 2014.  – Випуск 10.  –  Частина 1. -323 с. С. 194-200.
 3. Полєхіна В.М. Розвиток соціальної освіти в США: професійна підготовка бакалаврів соціальної роботи. / В. М. Полєхіна //  Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – 364 с.  ( 324 – 330 с. )
 4. Полєхіна В.М. Сучасні підходи у підготовці  майбутніх соціальних  робітників з вимушено переселеними особами/ В. М. Полєхіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць  Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини  [гол. ред.: Безлюдний О.І.]. –  Умань : ФОП  Жовтий О.О. , 2016.  – Випуск 13.  –  227 с.
 5. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної  поведінки навчально-методичний посібник // укл. В.М.Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 110 с. Умань: СПД Жовтий О.О. ,

Контакти

е-mail: viktoriya.polehina@udpu.edu.ua

polehina_v@gmail.ru