Вчена рада ФСПО

      Положення про вчену раду

Склад Вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти (2021/2022 н. р.):

 1. Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти – голова ради;
 2. Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 3. Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 4. Албул Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 5. Балдинюк Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 6. Бондаренко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з навчальної роботи;
 7. Бойко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи заступник декана з міжнародної діяльності;
 8. Левченко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 9. Матрос Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з наукової роботи;
 10. Роєнко Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з організації практичної підготовки;
 11. Шевчук Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, секретар вченої ради факультету;
 12. Підвальна Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, голова профспілки факультету;
 13. Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту;
 14. Безлюдна Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту;
 15. Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту;
 16. Дудник Наталка Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту;
 17. Гагарін Микола Іванович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педа1.
 18. Сафін О.Д. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології;
 19. Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, в. о. завідувача кафедри психології;
 20. Шеленкова Наталія Леонідівна – кандидат психологічних наук доцент, кафедри психології;
 21. Данилевич Лариса Арсентіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології;
 22. Міщенко Марина Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, заступник декана з профорієнтаційної роботи;
 23. Чупіна Катерина Олександрівна – здобувач за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 «Психологія»;
 24. Поліщук Олена Романівна – здобувач за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»;
 25. Федотова Леся Володимирівна – голова студентської ради факультету, студентка ІІІ курсу;
 26. Мельник Людмила Олександрівна – студентка ІІ курсу, П/21 групи ОС «бакалавр»;
 27. Ліннік Владислав Володимирович – студент І курсу, 163 групи, ОС «магістр».