Вчена рада ФСПО

      Положення про вчену раду

Склад Вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти (2023/2024 н.р.):

 1. Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти – голова ради.
 2. Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 3. Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 4. Албул Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 5. Балдинюк Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 6. Бондаренко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з навчальної роботи.
 7. Бойко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з міжнародної діяльності.
 8. Левченко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 9. Матрос Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з наукової роботи.
 10. Роєнко Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 11. Шевчук Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, секретар вченої ради факультету.
 12. Підвальна Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, голова профспілки факультету.
 13. Бялик Оксана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
 14. Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 15. Безлюдна Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 16. Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 17. Дудник Наталка Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 18. Гагарін Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 19. Сафін Олександр Джамільович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології.
 20. Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології.
 21. Данилевич Лариса Арсеніївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології.
 22. Шеленкова Наталія Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології.
 23. Міщенко Марина Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології.
 24. Андрусик Олена Олександрівна – здобувач за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 «Психологія».
 25. Варивода Юлія Юріївна – здобувач за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота».
 26. Тарасюк Тетяна Володимирівна – студентка І курсу, ОС «магістр».
 27. Федотова Леся Володимирівна – студентка І курсу, ОС «магістр».
 28. Мельник Людмила Олександрівна – студентка ІV курсу, ОС «бакалавр».
 29. Хомов Ілля Сергійович – студент ІІ курсу, ОС «бакалавр».