Вчена рада ФСПО

Положення про вчену раду

Склад Вченої ради факультету соціальної та психологічної

 1. Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – голова ради.
 2. Коляда Наталя Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
 3. Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
 4. Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 5. Сафін Олександр Джамільович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології
 6. Безлюдна Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 7. Левченко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 8. Роєнко Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з організації практичної підготовки.
 9. Балдинюк Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 10. Бондаренко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з навчальної роботи.
 11. Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 12. Матрос Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної та психологічної освіти.
 13. Албул Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 14. Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, в. о. завідувача кафедри психології.
 15. Шеленкова Наталія Леонідівна – кандидат психологічних наук доцент, кафедри психології.
 16. Данилевич Лариса Арсентіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.
 17. Шулдик Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.
 18. Дудник Наталка Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 19. Бойко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 20. Гагарін Микола Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.
 21. Шевчук Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, секретар вченої ради факультету.
 22. Кравченко Анна Андріївна – голова студентської ради факультету, студентка ІV курсу;
 23. Олійник Яна Василівна – студентку ІІІ курсу.