Шевчук Оксана Миколаївна

_DSC4875

 

Шевчук Оксана Миколаївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Практикум з соціальної роботи

Самовиховання та саморегуляція особистості

Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу

Система тренінгових занять щодо гармонізації особистості

Теорія і практика тренінгової роботи

Тренінгові технології в молодіжній роботі

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертаційного дослідження: «Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871 – 1920 рр.)», 2013 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

Шевчук О. М. Тренінгові технології навчання в професійній підготовці майбутніх соціальних працівників / Шевчук Оксана // Соціальна робота та соціальна освіта. – Випуск 3. – 2019. – С. 113 – 118.

Шевчук О. М. И. И. Ничипоренко «Несколько положений из моего педагогического катехизиса…» / Оксана Шевчук // Історико-педагогічний альманах. – 2015. – № 1. – С. 110–113. 

Шевчук О. М. Методи соціальної роботи / Шевчук О. М. // Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ України, КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 563 с. – С. 116–118.

Шевчук О. М. Основи цілісного гармонійного розвитку особистості майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки / Оксана Шевчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2. – С. 254–264. 

Шевчук О. М. Особливості процесу соціального виховання у Колегії Павла Галагана / Оксана Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 748 : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 203–213. 

Шевчук О. М. Оцінка потреб клієнта / Шевчук О. М. // Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ України, КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 563 с. – С. 144–146.

Шевчук О. М. Роль школи в соціалізації особистості / Шевчук О. М. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 53. – С. 158–167. 

Шевчук О. М. Самовиховання та саморегуляція у контексті розвитку особистості студента / Шевчук Оксана // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2018. – Випуск 1. – С. 67–71.

Шевчук О. М. Участь Колегії Павла Галагана в громадському житті України / Шевчук О. М. // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / [за заг. ред. Н. М. Коляди]. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с. – С. 356–374. 

Шевчук О. М. Формування вмінь та якостей майбутніх соціальних працівників під час вивчення курсу «Практикум з соціальної роботи» / Шевчук О. М. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2015. – № 28 (361). – С. 60–65. 

Шевчук О. М., Роєнко С. О. Соціальна робота з сімʼями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах / Шевчук О. М., Роєнко С. О. // II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings. February 22th, 2019, Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. – 596 с. – С. 186–189. 

Посібники

Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : навчальний посібник / уклад.: О. М. Шевчук. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : «Візаві», 2017. – 133 с. 

Практикум з соціальної роботи : навчально-методичний посібник / уклад.: О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 100 с. 

Самовиховання і саморегуляція особистості : курс лекцій. Навчальний посібник / уклад.: О. М. Шевчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 148 с.

Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта) : навчальний посібник // Авторський колектив: Н. Л. Шеленкова, М. С. Міщенко, О. Р. Поліщук, С. Ю. Діхтяренко, В. П. Ісаченко, І. Г. Гончар, Ю. А. Клименко, М. В. Горенко, І. А. Лівандовська, О. М. Шевчук, В. І. Станішевська; [за ред. О. О. Кравченко]; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. –123 с.

 

Стажування за останні 5 років

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування без відриву від основного місця роботи за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» на факультеті економіки та соціального управління Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, 2017 р.) (Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000067-17). 30 червня 2017 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

o.m.schevchuk@gmail.com

Google Scholar