Вахоцька Ірина Олександрівна

 Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Соціальна психологія»
 • «Конфліктологія»
 • «Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту»

Сфера наукових досліджень

«Особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі «вчитель – учень» як умова попередження конфлікту»

Основні публікації

Навчальні посібники:

 1. Вахоцька І.О. Конфліктололія: Навчальний посібник. / І.О.Вахоцька. – Умань: ПП Жовтий. – 2013. – 250 с.
 2. Вахоцька І.О. Конфліктололія: Навчальний посібник. / І.О.Вахоцька. – Умань: ПП Жовтий. – 2013. – 250 с.

Статті у фаховому виданні, що входять до переліку ВАК:

 1. Вахоцька І.О. Психологічні особливості дітей з неповних сімей / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки № Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013р. С.135-140
 2. Вахоцька І.О. Проблема емоційного вигорання у професійній діяльності особистості / І.О. Вахоцька // Вісник Харківського національного університету №1150. Збірник наукових праць. – Харків:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015р.С. 6-9
 3. Вахоцька І.О. Зв’язок конфліктності з  акцентуаціями характеру особистості в підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету.  Серія «Психологічні науки» №2/2017. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Статті у фаховому виданні:

 1. Вахоцька І.О. Професійна культура практичного психолога / І.О. Вахоцька // Проблеми вдосконалення майстерності практичного психолога: Збірник наукових праць / За заг.ред. Сафіна О.Д. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013.
 2. Вахоцька І.О. Проблема емоційного вигорання у професійній діяльності особистості / І.О. Вахоцька // Вісник Харківського національного університету №1150. Збірник наукових праць. – Харків:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015р.С. 6-9 (фахове видання)

Тези статей:

 1. Вахоцька І.О. Психологічна профілактика як напрямок діяльності психолога закладу освіти / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково – практичного семінару ( Умань, 28 березня 2013р). – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві», 2013.
 2. Вахоцька І. О. Соціально-психологічний тренінг та розвиток  комунікації в студентській групі / І.О. Вахоцька // Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрями досліджень. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 13-14 вересня 2013року): Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013.С.54-56
 3. Вахоцька І. О. Активне соціально-психологічне  навчання як засіб психокорекції майбутнього  практичного  психолога / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (28 жовтня 2013 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.
 4. Вахоцька І.О. Порушення прав дитини в сім’ї як соціально – психологічна проблема / І.О. Вахоцька // Права дитини: від витоків до сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції ( Умань, 19 вересня 2013р.) / [ред..кол.: Побірченко Н.С.(гол.ред)та ін..]. – Умань: ФОП Жовтий, 2013. С.28-30
 5. Вахоцька І.О. Діагностика готовності дітей до школи / І.О. Вахоцька // Психологічне діагностування в роботі практичного психолога: Тези доповідей Всеукраїнської науково – практичної конференції ( Умань, 20 лютого 2013року). – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві», – 2013.С.50-53
 6. Вахоцька І.О. Особливості профорієнтаційної роботи психолога зі старшокласниками / І.О. Вахоцька: ІІІ Всеукраїнський науково – практичний семінар « Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти» 27 березня 2014  – С.153-155 . (0.2 др.а.)
 7. Вахоцька І.О. Надання психологічної допомоги сім’ї у формуванні особистості студента – психолога / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково – практичного семінару ( Умань, 31 березня 2015р). – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві», 2015. С. 104 – 106
 8. Вахоцька І. О. Психологічні особливості професійного становлення практичного психолога / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (28 жовтня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 9. Вахоцька І. О. Викладання психологічних дисциплін у сучасних навчальних закладах: Актуальні питання теорії та практики психолого – педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей V Всеукраїнської науково – практичної конференції.- Хмельницький: ХНУ, 30-31 березня 2017р.- С. 72
 10. Вахоцька І. О.  Психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях: Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін.- Суми:
 11. Вахоцька І. О.  Проблема формування особистості школяра в сучасних умовах: Особливості діяльності психолога в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнського науково – практичного семінару. – Умань: видавночо-поліграфічний центр «Візаві», 30 березня 2017. –  С. 16-19
 12. Вахоцька І.О. Надання психологічної допомоги сім’ї у формуванні особистості студента – психолога  / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково – практичного семінару ( Умань, 31 березня 2015р). – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві», 2015. С. 104 – 106
 13. Вахоцька І. О.  Психологічні особливості професійного становлення практичного психолога / І.О. Вахоцька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (28 жовтня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.
 14. Вахоцька І. О.  Світові надбання психологічної служби в системі освіти. Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 31 березня 2016 р.: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – С.15-18.
 15. Вахоцька І. О.  Психокорекція майбутнього  практичного  психолога засобами АСПН. Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2016. – С. 16 -18.

Контакти

e-mail: irina.vahocka@udpu.edu.ua