Вахоцька Ірина Олександрівна

Вахоцька

 

Вахоцька Ірина Олександрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна психологія

Конфліктологія

Психологія конфлікту

Психологія управління

Психологія управління та конфліктологія

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

«Психологічні особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі «вчитель – учень» як умова попередження конфліктів», 2002 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

Вахоцька І.О. Концептуальні підходи до застосування діалектичних стратегій психологічного впливу задля гармонізації смислової сфери ветеранів бойових дій / І.О. Вахоцька // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2019.- Вип.1.

Вахоцька І.О. Соціально – психологічний ресурс підлітка як чинник його професійного самовизначення / І.О.Вахоцька // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2019. – Вип 2 (52). – С. 27-33.

Вахоцька І.О. Вiднoвлeння пcиxiчнoї cтiйкocтi кoмбaтaнтiв як вaжливa умoвa збeрeжeння їxньoгo пcиxiчнoгo здoрoв`я / І. О. Вахоцька // Вісник Національного університету оборони України: збірник наукових праць / редактор Стасюк В.В. – К.: НУОУ, 2018. – № 1 (49)

Вахоцька І. О. Особливості індивідуального психологічного консультування підлітків / І. О. Вахоцька // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2018. – Вип. 1.

Вахоцька І.О. Зв’язок конфліктності з  акцентуаціями характеру особистості в підлітковому віці / І. О. Вахоцька //  Науковий вісник Херсонського державного університету.  Серія «Психологічні науки» №2/2017 

Вахоцька І.О. Психологічна допомога особистості при горюванні / І. О. Вахоцька // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. Редактор Волобуєва О.Ф. – Хмельницький.: НА ДПСУ ім..Б.Хмельницького. – 2017. – № 2(7).

Вахоцька І.О. Про технології психологічної допомоги ветеранам бойових дій в аспекті їхнього повернення до умов мирного життя / І. О. Вахоцька // Вісник Національного університету оборони України: збірник наукових праць / редактор Стасюк В.В. – К.: НУОУ, 2017. – Вип. № 1 (48)

Вахоцька І.О. Проблема емоційного вигорання у професійній діяльності особистості / І.О. Вахоцька // Вісник Харківського національного університету №1150. Збірник наукових праць. – Харків:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015 р.

Вахоцька І.О. Проблема емоційного вигорання у професійній діяльності особистості / І.О. Вахоцька // Вісник Харківського національного університету №1150. Збірник наукових праць. – Харків:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015 р.С. 6-9

 

Стажування за останні 5 років

Проходила підвищення кваліфікації за категорією: Науково-педагогічні працівники академій, університетів, інститутів які викладають психолого-педагогічні дисципліни, за напрямом: Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти. Стажування проходила на базі Національної академії педагогічних наук України,  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центрального інституту післядипломної освіти. Термін стажування – з 21 січня 2019 р. по 22 червня 2019 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

vahocka.irina@gmail.com

Google Scholar