Участь д. пед. н., проф. Осадченко І. І. у XII Міжнародній науково-практичній конференції «ТехноОБРАЗ”

19 березня 2019

13-15 березня цього року д. пед. н., проф. Осадченко І. І. брала участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «ТехноОБРАЗ” 2019: Університет ХХІ століття і його роль у неперервній освіті регіонів», що відбулася на базі Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Республіка Білорусь). У рамках конференції (за ініціативи відомого у Європі д. пед. н., проф. В. П. Тарантея) представники різних країн (Білорусії, Польщі, Литви, Казахстану, Росії, Чехії) визначали, яким має бути Університет «3.0» – інноваційний заклад вищої освіти. Представники кожної країни презентували модернізаційні аспекти своїх університетів, виокремлюючи найсучасніші досягнення. Варто зазначити, що Україну гідно представляв на цьому значущому закордонному науковому заході лише наш університет, що й був співорганізатором конференції. Закордонних колег неабияк зацікавив спектр освітньо-наукових заходів УДПУ імені Павла Тичини, досягнення викладачів та студентів. Зарубіжні колеги констатували, що досвід створення аудиторій та лабораторій такого естетично-освітнього оснащення, як у нашому університеті, має бути застосований у масовій практиці. Крім виступу на пленарному засіданні конференції, для учасників конференції та викладачів ГрДУ імені Янки Купали, проф. І. І. Осадченко провела науково-практичний тренінг «Збереження емоційної стабільності у конфліктних ситуаціях». Також, на виконання умов співпраці, визначених Угодою між УДПУ імені Павла Тичини та ще одним закладом освіти Республіки Білорусь – Гродненським інститутом розвитку освіти – Інна Іванівна у рамках Міжнародної програми академічної мобільності «Запрошений професор», участі у стажуванні «Освітній кластер як регіональна інноваційна стратегія» прочитала лекції та провела тренінги для слухачів курсів підвищення кваліфікації цієї освітньої установи. За активну реалізацію угоди про співпрацю між нашими навчальними закладами керівництвом ГрІРО (ректор – к. пед. н., доц. С. А. Сєргейко, декан – к. пед. н., доц. Л. М. Тарантей) вручено подяку ректорові УДПУ імені Павла Тичини – д. пед. н., проф. О. І. Безлюдному. Нині на затвердженні – угода про співпрацю між нашим університетом та білоруським Закладом освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (ректор – к. істор. н., доц. І. Ф. Кітурко). Сподіваємося на продовження співпраці та чекаємо зарубіжних колег на наших наукових конференціях!


Фото новини: