Бойко Ольга Миколаївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна робота з різними групами клієнтів»
 • «Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках»

Основні публікації

Монографії

 1. Бойко О.М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920–1927 роках: монографія / О.М. Бойко. – Умань : ВПЦ Візаві, 2016. – 251 с.
 2. Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920–1927 роках, УДК 37(477)(09)(043.3);, автореферат, 2016
 3. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монограф. / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, О. О. Гоменюк, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 228–243.

Посібники

 1. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.
 2. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 76.

Статті

 1. Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, 2018
 2. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю як соціально-педагогічна проблема, 2016
 3. Бойко О. М. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) / О. М. Бойко // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 79–84.
 4. Бойко О. Н. Этап становления ликвидации неграмотности (1919 – середина 1921 гг. ХХ века на территории Украины) / О.Н. Бойко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : ООО «Академия знаний», 2015. – № 8 (2). – С. 44–49.
 5. Бойко О. М. Становлення форм навчання у процесі ліквідації неписьменності в Україні 1920–1927 рр. / О. М. Бойко // Науковий вісник Мелітопольського пед. ун-ту. Сер.: педагогічні науки. – Мелітополь, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 320–324.
 6. Бойко О. М. Підготовка ліквідаторів неписьменності на території України (20–30 роки ХХ століття) / О. М. Бойко // Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 7–10.
 7. Бойко О. М. Зміст педагогічного процесу в школах з ліквідації неписьменності (20 роки ХХ століття) / О. М. Бойко // Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 39–42.
 8. Бойко О. М. Особливості організації ліквідації неписьменності в Україні (1919–1922 роки ХХ ст.) / О. М. Бойко // Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 67–69.
 9. Бойко О. М. Історіографічні дослідження процесу ліквідації неписьменності (20–30 роки ХХ століття) / О. М. Бойко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 72–75.
 10. Бойко О. М. Організаційний етап ліквідації неписьменності (1919–1922 роки ХХ ст.) / О. М. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 202–209.
 11. Bojko O. Likwidacja analfabetyzmu na Ukrainie w kontekście oświaty dorosłych (historyczno-pedagogiczny aspekt) / Bojko O. // Матеріали Міжнар. наук. конф. [«Człowiek w Europie – skąd i dokąd zmierzamy»]. – Torun : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – С. 216–220.
 12. Бойко О. М. Буквар як основний підручник на початковому етапі ліквідації неписьменності / О. М. Бойко // Умань – 2010. Наука. Освіта. Молодь : матеріали Третьої Уманської міжвузівської студ. наук. конф. / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – С. 15–18.
 13. Бойко О. М. Аспекти розвитку історії школи в с. Ризине / О. М. Бойко // Умань – 2009. Наука. Освіта. Молодь : матеріали Другої Уманської міжвузівської студ. наук. конф. / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : РВЦ «Софія», 2009. – С. 18–20.
 14. Бойко О. М. А. А. Гончаренко – яскравий представник подвижників ліквідації неписьменності серед населення / О. М. Бойко // Здобутки вчених Черкащини : матеріали Уманської міжвузівської наук. конф. студ., асп. і молодих учених / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2009. – С. 13–15.
 15. Бойко О. М. Становлення та розвиток Ризинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Звенигородського району Черкаської області / О. М. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – 2009. – № 28. – С. 121–125.

Контакти

e-mail: olga.boyko.uman@gmail.com