Бойко Ольга Миколаївна

 

Бойко Ольга Миколаївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з міжнародної діяльності

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Технології соціальної роботи за місцем проживання;

Соціологічні аспекти в соціальному забезпечення;

Політика зайнятості та ринок праці.

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках» – 2016 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Бойко О.М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920–1927 роках: монографія / О.М. Бойко. – Умань : ВПЦ Візаві, 2016. – 251 с.

Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920–1927 роках, УДК 37(477)(09)(043.3);, автореферат, 2016

Посібники

Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.

Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 76.

Статті

Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, 2018

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю як соціально-педагогічна проблема, 2016

Бойко О. М. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) / О. М. Бойко // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 79–84.

Бойко О. Н. Этап становления ликвидации неграмотности (1919 – середина 1921 гг. ХХ века на территории Украины) / О.Н. Бойко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : ООО «Академия знаний», 2015. – № 8 (2). – С. 44–49.

Бойко О. М. Становлення форм навчання у процесі ліквідації неписьменності в Україні 1920–1927 рр. / О. М. Бойко // Науковий вісник Мелітопольського пед. ун-ту. Сер.: педагогічні науки. – Мелітополь, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 320–324.

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України ДВНЗ університет менеджменту освіти, центральний інститут післядипломної освти. Підвищення кваліфікації за категорією: Викладачі-тьютори (організатори) ДН ІІІ-IV р.а. Строк підвищення кваліфікації 22.05.2017 року по 22.06.2017 року. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12 СПВ141716;

Академія праці, соціальних відносин і туризму. Стажування за програмою: Соціальна політика держави і соціальна робота. Строк підвищення кваліфікації з 23 січня 2017 р. до 30 червня 2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ№04641405/000044-17;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 231 Соціальна робота. Термін стажування з 21 жовтня 2019 р. по 22 листопада 2019 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№02125639/0000150-19.

Ризький міжнародний університет «ISMA. з “23” листопада 2019 року по “30” листопада 2019 року. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) сертифікат № 6-2.7/09-19 від 29.11.2019 р. Ризький міжнародний університет «ISMA»;

 

Контакти викладача (електрона пошта)

olga.boyko.uman@gmail.com

Google Scholar