(Українська) Бойко Ольга Миколаївна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Бойко Ольга Миколаївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з міжнародної діяльності

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Технології соціальної роботи за місцем проживання;

Соціологічні аспекти в соціальному забезпечення;

Політика зайнятості та ринок праці.

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках» – 2016 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Бойко О.М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920–1927 роках: монографія / О.М. Бойко. – Умань : ВПЦ Візаві, 2016. – 251 с.

Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920–1927 роках, УДК 37(477)(09)(043.3);, автореферат, 2016

Посібники

Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.

Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 76.

Статті

Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, 2018

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю як соціально-педагогічна проблема, 2016

Бойко О. М. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) / О. М. Бойко // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 79–84.

Бойко О. Н. Этап становления ликвидации неграмотности (1919 – середина 1921 гг. ХХ века на территории Украины) / О.Н. Бойко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : ООО «Академия знаний», 2015. – № 8 (2). – С. 44–49.

Бойко О. М. Становлення форм навчання у процесі ліквідації неписьменності в Україні 1920–1927 рр. / О. М. Бойко // Науковий вісник Мелітопольського пед. ун-ту. Сер.: педагогічні науки. – Мелітополь, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 320–324.

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України ДВНЗ університет менеджменту освіти, центральний інститут післядипломної освти. Підвищення кваліфікації за категорією: Викладачі-тьютори (організатори) ДН ІІІ-IV р.а. Строк підвищення кваліфікації 22.05.2017 року по 22.06.2017 року. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12 СПВ141716;

Академія праці, соціальних відносин і туризму. Стажування за програмою: Соціальна політика держави і соціальна робота. Строк підвищення кваліфікації з 23 січня 2017 р. до 30 червня 2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ№04641405/000044-17;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 231 Соціальна робота. Термін стажування з 21 жовтня 2019 р. по 22 листопада 2019 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№02125639/0000150-19.

Ризький міжнародний університет «ISMA. з “23” листопада 2019 року по “30” листопада 2019 року. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) сертифікат № 6-2.7/09-19 від 29.11.2019 р. Ризький міжнародний університет «ISMA»;

 

Контакти викладача (електрона пошта)

olga.boyko.uman@gmail.com

Google Scholar