(Українська) Бойко Ольга Миколаївна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна робота з різними групами клієнтів»
 • «Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках»

Основні публікації

Монографії

 1. Б 72 Бойко О.М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920–1927 роках: монографія / О.М. Бойко. – Умань : ВПЦ Візаві, 2016. – 251 с.
 2. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монограф. / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, О. О. Гоменюк, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 228–243.

Посібники:

 1. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.

Статті:

 1. Бойко О. М. Становлення та розвиток Ризинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Звенигородського району Черкаської області / О. М. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – 2009. – № 28. – С. 121–125.
 2. Бойко О. М. Організаційний етап ліквідації неписьменності (1919–1922 роки ХХ ст.) / О. М. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 202–209.
 3. Бойко О. М. Історіографічні дослідження процесу ліквідації неписьменності (20–30 роки ХХ століття) / О. М. Бойко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 72–75.
 4. Бойко О. М. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) / О. М. Бойко // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2015. – Вип. 1 (20). – С. 79–84.
 5. Бойко О. М. Становлення форм навчання у процесі ліквідації неписьменності в Україні 1920–1927 рр. / О. М. Бойко // Науковий вісник Мелітопольського пед. ун-ту. Сер.: педагогічні науки. – Мелітополь, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 320–324.
 6. Бойко О. Н. Этап становления ликвидации неграмотности (1919 – середина 1921 гг. ХХ века на территории Украины) / О.Н. Бойко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : ООО «Академия знаний», 2015. – № 8 (2). – С. 44–49.
 7. Бойко О. М. Аспекти розвитку історії школи в с. Ризине / О. М. Бойко // Умань – 2009. Наука. Освіта. Молодь : матеріали Другої Уманської міжвузівської студ. наук. конф. / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : РВЦ «Софія», 2009. – С. 18–20.
 8. Бойко О. М. А. А. Гончаренко – яскравий представник подвижників ліквідації неписьменності серед населення / О. М. Бойко // Здобутки вчених Черкащини : матеріали Уманської міжвузівської наук. конф. студ., асп. і молодих учених / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2009. – С. 13–15.
 9. Бойко О. М. Буквар як основний підручник на початковому етапі ліквідації неписьменності / О. М. Бойко // Умань – 2010. Наука. Освіта. Молодь : матеріали Третьої Уманської міжвузівської студ. наук. конф. / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – С. 15–18.
 10. Bojko O. Likwidacja analfabetyzmu na Ukrainie w kontekście oświaty dorosłych (historyczno-pedagogiczny aspekt) / Bojko O. // Матеріали Міжнар. наук. конф. [«Człowiek w Europie – skąd i dokąd zmierzamy»]. – Torun : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – С. 216–220.
 11. Бойко О. М. Особливості організації ліквідації неписьменності в Україні (1919–1922 роки ХХ ст.) / О. М. Бойко // Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 67–69.
 12. Бойко О. М. Зміст педагогічного процесу в школах з ліквідації неписьменності (20 роки ХХ століття) / О. М. Бойко // Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 39–42.
 13. Бойко О. М. Підготовка ліквідаторів неписьменності на території України (20–30 роки ХХ століття) / О. М. Бойко // Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 7–10.

Контакти

e-mail: olga.boyko.uman@gmail.com