(Українська) Войтовська Алла Іванівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі»
 • «Соціально-педагогічне проектування»
 • «Інформаційно-комунікаційні технології»
 • «Основи соціалізації особистості»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ»

Основні публікації

Посібник:

 1. Управління проектами : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовська – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 148 с.

Статті:

 1. Войтовська А. І. Формування гендерної чуйності викладачів ВНЗ у контексті інклюзивної освіти / А. І. Войтовська / Проблеми та  перспективи  розвитку  освіти.  Матеріали IІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.  Львів,  30-31  березня 2017 року). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 165-166.
 2. Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду Центру соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» УДПУ імені Павла Тичини) / А. І. Войтовська / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 142 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 26-31 (Серія: Педагогічні науки)
 3. Войтовська А. І. Підготовка викладацького складу до співпраці у інклюзивному середовищі для гендерної соціалізації / А. І. Войтовська / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. – 23-24 листопада 2016 р.). Частина 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С.76-78.
 4. Войтовська А. І. Особливості роботи соціального педагога з неблагополучними сім’ями / А. І. Войтовська / Соціально-професійна мобільність в умовах сучасної освіти: матеріали міжнародної конференції, Київ, 5 грудня 2016. /  за заг. ред. проф. А. О. Ярошенко. – К.: НПУ імені  М. П. Драгоманова, 2016. – С. 46-47. реп
 5. Войтовська А. І. Проблеми гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ /А. І. Войтовська / Рівність,  лідерство,  спілкування  в  європейських  прагненнях української  молоді:  ґендерний  дискурс : збірник  матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. проф. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – C. 143-145.реп
 6. Войтовська А. І. Gender socialization of students (by the experience of the Center of Gender Education in USPU) /  Аlla Voitovska / SWorld Journal, Issue №11, Vol. 8. Pedagogy, Psychology and Sociology (Scientifik world, Ivanovo, 2016) – URL: – Article CID Number. – P. 78-81.
 7. Войтовська А. І. Історичний аспект розвитку соціальної інтеграції осіб з особливими освітніми потребами / А. І. Войтовська / Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – C. 22-25.
 8. Войтовська А. І. Gender socialization of students with special educational needs / А. І. Войтовська // Матеріали ХХV  Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. ‒ С.63-65.
 9. Войтовська А. І. Gender socialization of students with special educational needs (by the experience of the Center of Social and Educational Integration “Without Barriers” in USPU) / Аlla Voitovska // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. C. 63-66.
 10. Войтовська А. І. Поняттєво-категоріальний апарат гендерної соціалізації студентів з особливими освітніми потребами / А. І. Войтовська // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: Збірник міжнародної науково-практичної конференції, – Харків: Cхідноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 93-96.
 11. Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ / А. І. Войтовська // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства: матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених, –  Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.22-24.

Контакти

e-mail: alla.voytovskaya@gmail.com