Відбулося обговорення зі здобувачами «Важливості забезпечення академічної доброчесності у освітньому процесі»

2 грудня 2020

27 листопада 2020 року відбулося он-лайн обговорення зі здобувачами ОС «Молодший бакалавр», ОС «Бакалавр» денної та заочної форми навчання спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» щодо важливості забезпечення академічної доброчесності у освітньому процесі.

Н. М. Коляда, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи розпочала обговорення зі здобувачами спочатку із ключових запитань: «Академічна доброчесність – що це?», «Чому проблема академічної доброчесності є актуальною?» «Яким чином відбувається забезпечення принципів академічної доброчесності в освітньому процесі?».

Було з’ясовано, що академічна доброчесність як теоретико-практична проблема передбачає:

 • Дотримання принципів етичності та чесності;
 • Взаємна довіра всіх без винятку членів академічної спільноти;
 • Вища школа – це своєрідна модель суспільства;
 • Утвердження принципів академічної культури та доброчесності в закладах освіти;
 • Академічна доброчесність передбачає не тільки академічну свободу, але й відповідальність, за кожне висловлене судження, оцінку, будь-який здійснений людиною вчинок.

Було обговорено зі здобувачами поняття академічна доброчесність, в чому його суть, а також основні види порушення академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання).

Н. М. Коляда зосередила увагу здобувачів на нормативно-правовому забезпеченні впровадження принципів академічної доброчесності у ЗВО України, а також на політиці академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Зокрема, на:

 • «Положенні про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» (затверджено рішенням вченої ради від 28.04.2015 р., протокол №10, зі змінами);
 • «Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» (затверджено рішенням вченої ради від 24.01.2017 р., протокол №8, зі змінами);
 • Кодексі академічної доброчесності (Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VІІІ, ст. 42. Академічна доброчесність);
 • Комісії з питань академічної доброчесності, розроблено процедуру розгляду питань щодо порушення академічної доброчесності;
 • Заходах із запобігання академічному плагіату;
 • Перевірці наукових кваліфікаційних робіт на наявність у них авторських запозичень.

Також, було окреслено перспективи розвитку політики академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини:

1) запровадження процедур впливу студентів на процес забезпечення якості освіти на принципах автономії університету та академічної свободи;

2)створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти;

3) продовження практики оприлюднення результатів наукових досліджень на офіційному веб-сайті університету.

На завершення зустрічі, Н. М. Коляда поділилася порадами для студента-науковця, де наголосила, що чесність починається з кожного з нас!

То ж, бажаємо кожному студенту бути академічно відповідальним! Успіху!


Фото новини: