Відкрите заняття з педагогіки

13 лютого 2020

Впровадження інноваційних форм і технологій навчання ­ одне з провідних завдань кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

13 лютого 2020 року відбулося відкрите заняття з педагогіки, яке спільно провели професор Коберник О.М. та доцент Прищепа С.М., на тему «Форми організації навчання в школі» для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології.

Заняття проходило у формі бінарної лекції, що сприяло активізації уваги і стимулюванню інтересу студентів до матеріалу та викликало широку зацікавленість присутніх на ньому викладачів.

Високий методичний рівень лекції було забезпечено за рахунок чіткої оригінально побудованої структури заняття, коли матеріал подавався почергово викладачами, дозовано взаємопов’язаними частинами. Цікаво дібраний теоретичний та фактичний матеріал до лекції, оригінальне представлення були вдало доповнені візуалізацією у вигляді мультимедійної презентації. Добре організована комунікація з аудиторією слугувала створенню сприятливого психологічного клімату на занятті, що сприяло високій активності студентів.

Викладачі, які відвідали відкрите заняття отримали емоційне та «академічне задоволення» і висловлюють подяку колегам за надану можливість отримання нового досвіду.


Фото новини: