Карпич Ірина Олександрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна молодіжна політика»
 • «Інноваційні моделі надання соціальних послуг»
 • «Правове регулювання соціального захисту»
 • «Основи соціально-педагогічних досліджень»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографія

Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.

Посібники:

 1. Соціально-педагогічне консультування : навчально-методичний посібник / уклад. І. О. Карпич, Ю. В. Підвальна. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 111 с.
 2. Соціальна політика : навчальний посібник // укл. І.О.Карпич, Н.М.Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 134 с.
 3. Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полехіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.

Статті:

 1. Карпич І. О. Дитячий рух як фактор соціального виховання (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга І. – С. 404–412.
 2. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 120–123.
 3. Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич// Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24.
 4. Карпич І. О. Права дітей на участь у діяльності дитячих громадських об’єднань / І. О. Карпич // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 43–45.
 5. Карпич І. О. Проблеми підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності / І. О. Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 74–75.
 6. Карпич І. О. Соціальний захист дітей в історичному контексті (20-ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) /[ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 43–46.
 7. Карпич І.О.  Соціальні послуги в Україні у сфері соціальної роботи / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 57–59.

Контакти

e-mail: