(Українська) Карпич Ірина Олександрівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна молодіжна політика»
 • «Інноваційні моделі надання соціальних послуг»
 • «Правове регулювання соціального захисту»
 • «Основи соціально-педагогічних досліджень»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографія

Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.

Посібники:

 1. Соціально-педагогічне консультування : навчально-методичний посібник / уклад. І. О. Карпич, Ю. В. Підвальна. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 111 с.
 2. Соціальна політика : навчальний посібник // укл. І.О.Карпич, Н.М.Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 134 с.
 3. Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полехіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.

Статті:

 1. Карпич І. О. Дитячий рух як фактор соціального виховання (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга І. – С. 404–412.
 2. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 120–123.
 3. Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич// Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24.
 4. Карпич І. О. Права дітей на участь у діяльності дитячих громадських об’єднань / І. О. Карпич // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 43–45.
 5. Карпич І. О. Проблеми підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності / І. О. Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 74–75.
 6. Карпич І. О. Соціальний захист дітей в історичному контексті (20-ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) /[ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 43–46.
 7. Карпич І.О.  Соціальні послуги в Україні у сфері соціальної роботи / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 57–59.

Контакти

e-mail: