Коляда Тетяна Василівна

 

Коляда Тетяна Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна геронтологія

Соціальна робота на підприємстві

Соціальна робота з жінками

Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб

Основи сценарної роботи соціального педагога

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.)»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографія

Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.) :монографія / Коляда Т. В. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 295 с.

Посібники

Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 98 с.

Соціальна геронтологія : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 84 с.

Статті

Коляда Т.В. ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЕЛІТНІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ХІХ СТ., Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін., 2016

Koliada T. Non-formal education in Ukraine before World War I: Aspiring for Better Life or Learning to Live in Grisis? / Zabolotna O., Koliada N., Koliada T. // Education, War & Pease. Abstracts. ISCHE 36 / Institute of Education, University of London (London, 23–26 july 2014). – London, 2016. – C. 380–381.

Zabolotna O., Koliada N., Koliada T., Panchenko I. Non-formal education in Ukraine in early 20th century: aspiring for better life or learning to live in crisis? // History of Education & Children’s Literature. – 2016. – № XI/1. – ISSN 1971-1093 (print), ISSN 1971-1131 (online)

Коляда Т.В. Соціальна робота як захист населення в зарубіжних країнах (на прикладі Великої Британії)/ Тетяна Коляда // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.

Тези

Коляда Т.В. Міжнародний досвід функціонування соціального туризму. / Тетяна Коляда //  Матеріали I Міжнародного науково-практичного  симпозіуму з актуальних проблем впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні згідно конвенції ООН про права інвалідів. (Умань, 27-29 жовтня 2016 р). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.

Коляда Т.В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб жіночої статі в сучасній Україні. / Тетяна Коляда //  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 6-7 жовтень, 2016 рік) – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. – С. 87–90.

Коляда Т.В. Соціально-педагогічний супровід, як основа соціальної роботи з дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. / Тетяна Коляда // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (Умань, 28 вересня 2016 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.

Коляда Т. В. Соціальне забезпечення населення у Великій Британії / Т. В. Коляда // Збірник тез III міжн. науково-практ конф. «Теория и практика образования в современном мире» –  (г. Чернигов, 13-14 ноября 2015 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика” 2015.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

tetianakoliada@ukr.net

Google Scholar