(Українська) Кудла Марія Валеріївна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Педагогіка»
  • «Інноваційні педагогічні технології»
  • «Історія педагогіки»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.»

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

Нормативно-законодавче регулювання управління початковою школою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : зб. докум. / укл. М. В. Кудла. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 179 с.

Статті:

  1. Кудла М. В. Дослідження проблеми розвитку початкової школи в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспект / М. В. Кудла // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 293-299.
  2. Кудла М. В. Cтворення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / М. В. Кудла // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 4 (55), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 357-361.
  3. Кудла М. В. Управління початковою школою: категорійно-поняттєвий аналіз / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37, Том ІІІ (71) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2016.– С. 329-337.
  4. Кудла М. В. Трансформація законодавчого забезпечення діяльності земств в управлінні початковою освітою України у 1864-1914 рр. / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том І (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2015.– С. 498-505.
  5. Кудла М. В. Система управління початковою школою в Україні у другій половині XІX початку XX століття / М. В. Кудла // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С. 289-295.
  6. Кудла М. В. Управление начальной школой в Украине: грани прошлого, горизонты будущего / М. В. Кудла // Научный журнал Nauka i studia. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. – Ptzemysil, 2016. – С. 57-64.

Контакти

e-mail:  masha-kudla@rambler.ru