Левченко Наталія Володимирівна

Науковці України

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Менеджмент соціальної роботи»
  • «Технології соціально-педагогічної роботи

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)»

Основні публікації

Монографія

Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Н.В. Левченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 363 с.

Наукові праці:

  1. Левченко Н.В. Інновації надання соціальних послуг: теоретичний аспект / Н. Левченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 97–100;
  2. Коляда Н.М., Левченко Н.В. Основні аспекти надання соціальних послуг сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2017 р.). – Сладковічево (Словацька республіка), 2017. – С. 212–215.
  3. Коляда Н.М., Левченко Н.В. Менеджмент соціальної роботи: теоретичний аспект / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) / [за ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 117–120.
  4. Левченко Н.В. Підбір персоналу як один із видів роботи менеджера в соціальній сфері / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи»  (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 82–85;
  5. Левченко Н.В. Основні аспекти соціально-педагогічної роботи в оздоровчих таборах / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи»  (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 152–154.
  6. Дяченко Н. В. Школи з підготовки піонерських кадрів в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) / Н. В. Дяченко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. – № 28 (321). – С. 65–69.
  7. Дяченко Н. В. Подготовка научных кадров детского движения в Украине (20–30-е годы ХХ века) / Н. В. Дяченко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : Академия знаний, 2014. – № 2 (4) 2014. –С. 77–84.
  8. Дяченко Н. В. Самоосвіта як форма підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) / Н. В. Дяченко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукр. історико-пед. наук.-практ. конф. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 21–22.

Контакти

e-mail: n.levchenkod@gmail.com