Навчальна: ознайомча практика в службі у справах дітей Уманської райдержадміністрації

1 листопада 2019

У рамках проходження навчальної: ознайомчої практики студенти факультету соціальної та психологічної освіти відвідали службу у справах дітей Уманської райдержадміністрації.

Служба є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями райдержадміністрації, рішеннями районної ради, Положенням про службу у справах дітей райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням райдержадміністрації.

Основними завданнями служби є:

  • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
  • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
  • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
  • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинків сімейного типу, прийомні сім’ї;
  • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
  • ведення державної статистики щодо дітей;
  • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинківсімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
  • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Студентів чекає ще багато різноманітних закладів, які вони відвідають найближчим часом, але з впевненістю можна сказати, що старт початку практики відбувся на високому рівні, студенти з новими силами готові реалізовувати свої знання в подальшому, тож можна побажати студентам-практикантам наснаги у їхній цікавій праці.

Безумовно екскурсія сприяла формуванню уявлення студентів про роботу з даною категорією дітей та сприяла оптимізації навчального процесу через ознайомлення з основними напрямами роботи в організаціях, що здійснюють соціально-педагогічну та психологічну діяльність з дітьми та молоддю, а також з особливостями професійної діяльності спеціалістів різного профілю, що працюють в цих закладах.


Фото новини: