Настановча конференція для майбутніх психологів

21 лютого 2020

Практика є найважливішою ланкою в системі професійної підготовки психолога. Мета навчальної: соціально-психологічної практики полягає у формуванні професійної позиції майбутнього психолога, його світогляду, стилю поведінки, професійної етики; ознайомленні студентів з основними напрямами діяльності психолога.

Цей вид практики є початковим етапом практичної підготовки студентів до професійної діяльності, на якому закладаються основи практичних вмінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійних якостей особистості майбутнього практичного психолога.

Так, на факультеті соціальної та психологічної освіти була проведена настановча конференція до проходження практики, в ході якої означені завдання, права та обов’язки студентів, а також індивідуальні завдання.

У процесі проходження практики студент не тільки знайомиться з різними видами установ та організацією роботи психологів у них, а й звикає до ритму робочого процесу, починає орієнтуватися в системі виробничих відносин і зв’язків. Майбутній психолог вступає в контакт з потенційними клієнтами, починає реально представляти всі труднощі й радості своєї професійної діяльності.

Відбувається процес вироблення основних професійних умінь, формування професійної свідомості, яке з площини ідеальних уявлень переходить в систему реальних установок і поглядів.

Майбутній фахівець може реально навчитися приймати людей такими, якими вони є, виробити у себе терпіння, витримку, наполегливість, відповідальність і почуття обов’язку. Починаючи працювати відносно самостійно, студенти розуміють, що необхідно постійно займатися самоосвітою і самовихованням, так як професійно-значущі якості вимагають постійного розвитку.

У ході практики студент розвивається і в особистісному, і професійному плані. Він навчається думати і поступати як професіонал, а не просто орієнтуючись на здоровий глузд і життєвий досвід.

У реальній виробничій діяльності виявляються особистісні та професійні якості майбутнього психолога, його сильні і слабкі сторони.

На конференції були присутні групові керівники к психол., н., доцент кафедри психології Ольховецький С. М. та к психол., н., викладач кафедри психології Гуртовенко Н. В., які надали рекомендації щодо виконання завдань програми практики.


Фото новини: